Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  II. Meşrutiyet Dönemi Islahatları (Yenilikleri1908- 1918)

  /
  /
  /
  104 Views

  İkinci Meşrutiyet Döneminde Yapılan Islahatlar, İkinci Meşrutiyet Döneminde Yapılan Yenilikler, İkinci Meşrutiyet Dönemi Islahatları Nelerdir, İkinci Meşrutiyet Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

  II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YAPILAN ISLAHATLAR

  ♦ Abdülhamit’in 1878’de Mebuslar Meclisi’ni kapatmasından 1908 yılına ka­dar geçen 30 yıllık dönemde ülke mutlakiyetle yönetilmiştir.

  ♦ Bu dönemde bazı özgürlükler kısıtlanmış ve isyanlara neden olduğu gerek­çesiyle bazı düşünürler sürgüne gönderilmiştir. Ama bütün bunlara rağmen meşrutiyet yönetimini isteyenlerin çalışmaları engellenememiştir.

  ♦ Abdülhamit döneminde I. Meşrutiyetin ilanını sağlamış olan Genç Os­manlIlar Cemiyeti dağıtılmış olmasına rağmen, yeni kurulmuş olan ittihat ve Terakki Cemiyeti meşrutiyet yönetimine tekrar geçilmesi için çalışmala­ra başlamıştır. Bu cemiyetin üyelerinin büyük çoğunluğunu, OsmanLı Devle­ti’nin subayları oluşturmuştur.

  ♦ Meşrutiyet yönetimine yeniden geçilmesini sağlamak amacıyla Makedon­ya’da ittihat ve Terakki Cemiyeti taraftan olan Subay ve yöneticiler tarafın­dan isyanlar çıkarılmıştır.

  1 Comments

   Leave a Comment

   E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

   It is main inner container footer text