Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

II. Meşrutiyet Dönemi Islahatları (Yenilikleri1908- 1918)

/
/
/
148 Views

İkinci Meşrutiyet Döneminde Yapılan Islahatlar, İkinci Meşrutiyet Döneminde Yapılan Yenilikler, İkinci Meşrutiyet Dönemi Islahatları Nelerdir, İkinci Meşrutiyet Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE YAPILAN ISLAHATLAR

♦ Abdülhamit’in 1878’de Mebuslar Meclisi’ni kapatmasından 1908 yılına ka­dar geçen 30 yıllık dönemde ülke mutlakiyetle yönetilmiştir.

♦ Bu dönemde bazı özgürlükler kısıtlanmış ve isyanlara neden olduğu gerek­çesiyle bazı düşünürler sürgüne gönderilmiştir. Ama bütün bunlara rağmen meşrutiyet yönetimini isteyenlerin çalışmaları engellenememiştir.

♦ Abdülhamit döneminde I. Meşrutiyetin ilanını sağlamış olan Genç Os­manlIlar Cemiyeti dağıtılmış olmasına rağmen, yeni kurulmuş olan ittihat ve Terakki Cemiyeti meşrutiyet yönetimine tekrar geçilmesi için çalışmala­ra başlamıştır. Bu cemiyetin üyelerinin büyük çoğunluğunu, OsmanLı Devle­ti’nin subayları oluşturmuştur.

♦ Meşrutiyet yönetimine yeniden geçilmesini sağlamak amacıyla Makedon­ya’da ittihat ve Terakki Cemiyeti taraftan olan Subay ve yöneticiler tarafın­dan isyanlar çıkarılmıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text