Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  II. Abdülhamit Döneminde Yapılan Yenilikler (Islahatlar)

  /
  /
  /
  151 Views

  II. Abdülhamit Dönemi Islahatları, II. Abdülhamit Dönemi Yenilikleri, İkinci Abdülhamit Döneminde Yapılan Yenilikler, İkinci Abdülhamit Döneminde Yapılan Islahatlar, Meşrutiyetin İlan Edilme Nedenleri,

  II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI (1876 – 1908)

  Meşrutiyetin ilanı ve Kanun-ı Esasi (1876)

  ♦ OsmanlI Devleti’nde Balkan Bunalımı’nın yaşandığı,taht değişikliklerinin gö­rüldüğü sıkıntılı bir dönemde AvrupalI devletlerin istanbuL Konferansı’nı top­ladıkları sırada (1876) II. Abdülhamit tarafından Meşrutiyet ilan edilmiştir.

  Meşrutiyetin İlan Edilmesinin Nedenleri

  ♦ Genç OsmanlIlar Cemiyeti’nin, II. Abdülhamit’e Meşrutiyetin ilan edil­mesi için baskı yapması,

  ♦ Avrupalı devletlerin İstanbul Konferansımda Osmanlı Devleti’nin aley­hinde kararlar alınmasını engelleme düşüncesi,

  ♦ Halkın padişahın yanında yönetime katılarak Osmanlı Devleti’nin da­ğılmasının önlenmek istenmesi,

  ♦ Balkan Bunalımı’nı sona erdirme düşüncesi

  ♦ 23 Aralık 1876’da I. Meşrutiyet ilan edilmiş ve yapılan seçimlerden sonra oluşturulan Osmanlı Meclisi (Mebuslar ve Ayan meclislerinden oluşur.) 20 Mart 1877’de açılarak çalışmalarına başlamıştır.

  ♦ Meşrutiyet döneminde meclisin çalışma şekli ve padişahın yetkileri, Kanun-ı Esasi ile belirlenmiştir.

  ♦ İstanbul – Bağdat ve Hicaz demiryolları (yap, işlet, devret modeliyle) yaptırılmıştır.

  ♦ 1881’de Osman Hamdi bey tarafından güzel sanatlar alanında Sana- yi-i Nefise Mektebi açılmıştır.

  ♦ İslamcılık devlet politikası haline getirilmiştir.

  ♦ Birçok meslek ve sanat okulu açılmıştır.

  ♦ Almanya’dan askeri eğitim amaçlı subaylar getirilmiştir.

  ♦ 1881’de dış borçların ödenemeyecek bir duruma gelmesi üzerine Muharrem Kararnamesi’yle Düyun-ı Umumiye İdaresi (Genel Borçlar idaresi) kurulmuş, bu durum OsmanLı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını zedeLemiştir.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text