Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

II. Abdülhamit Döneminde Yapılan Yenilikler (Islahatlar)

/
/
/
173 Views

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları, II. Abdülhamit Dönemi Yenilikleri, İkinci Abdülhamit Döneminde Yapılan Yenilikler, İkinci Abdülhamit Döneminde Yapılan Islahatlar, Meşrutiyetin İlan Edilme Nedenleri,

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI (1876 – 1908)

Meşrutiyetin ilanı ve Kanun-ı Esasi (1876)

♦ OsmanlI Devleti’nde Balkan Bunalımı’nın yaşandığı,taht değişikliklerinin gö­rüldüğü sıkıntılı bir dönemde AvrupalI devletlerin istanbuL Konferansı’nı top­ladıkları sırada (1876) II. Abdülhamit tarafından Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Meşrutiyetin İlan Edilmesinin Nedenleri

♦ Genç OsmanlIlar Cemiyeti’nin, II. Abdülhamit’e Meşrutiyetin ilan edil­mesi için baskı yapması,

♦ Avrupalı devletlerin İstanbul Konferansımda Osmanlı Devleti’nin aley­hinde kararlar alınmasını engelleme düşüncesi,

♦ Halkın padişahın yanında yönetime katılarak Osmanlı Devleti’nin da­ğılmasının önlenmek istenmesi,

♦ Balkan Bunalımı’nı sona erdirme düşüncesi

♦ 23 Aralık 1876’da I. Meşrutiyet ilan edilmiş ve yapılan seçimlerden sonra oluşturulan Osmanlı Meclisi (Mebuslar ve Ayan meclislerinden oluşur.) 20 Mart 1877’de açılarak çalışmalarına başlamıştır.

♦ Meşrutiyet döneminde meclisin çalışma şekli ve padişahın yetkileri, Kanun-ı Esasi ile belirlenmiştir.

♦ İstanbul – Bağdat ve Hicaz demiryolları (yap, işlet, devret modeliyle) yaptırılmıştır.

♦ 1881’de Osman Hamdi bey tarafından güzel sanatlar alanında Sana- yi-i Nefise Mektebi açılmıştır.

♦ İslamcılık devlet politikası haline getirilmiştir.

♦ Birçok meslek ve sanat okulu açılmıştır.

♦ Almanya’dan askeri eğitim amaçlı subaylar getirilmiştir.

♦ 1881’de dış borçların ödenemeyecek bir duruma gelmesi üzerine Muharrem Kararnamesi’yle Düyun-ı Umumiye İdaresi (Genel Borçlar idaresi) kurulmuş, bu durum OsmanLı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını zedeLemiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text