Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

İç Çevre Analizi Nasıl Yapılır?

/
/
/
256 Views

İç Çevre Analizi Nedir?, İç Çevre Analizi Ne Demek?, İç Çevre Analizi Nasıl Yapılır?, İç Çevre Analizi

İÇ ÇEVRE ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Iç çevre analizi dediğimizde ise işletmenin kontrolünde olan ve özellikle çok iyi ya da çok kötü bir biçimde yürütülen faaliyetlerin incelenmesinden söz etmekteyiz. İç çevre analizi kapsamında, işletme için olumlu sonuç doğurma potansiyeli olan­lar işletmenin güçlü yanlan, olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeline sahip olan­lar ise işletmenin zayıf yanlan olarak adlandmlır.

Güçlü ve zayıf yanlar işletmenin yönetim, pazarlama, üretim gibi fonksiyonları çerçevesinde yürütmüş olduğu faaliyetler içerisinde yer alır. Örneğin; hızlı ve ve­rimli dağıtım sistemi, yaygın pazarlama ağı, başarılı ekip çalışması birer güçlü özel­lik olarak değerlendirebilir. Öte taraftan, yavaş tahsilat istemi, kısıtlı ürün sayısı, yaygın olmayan servis ağı işletmenin zayıf yanları olabilir.

Güçlü ve zayıf yanlar rakiplere göre değerlendirilmelidir. Dış çevre analizinde ifade edilenlere paralel şekilde, işletmenin rakiplerine göre zayıf olarak değerlen­dirdiği yönlerini iyileştirmesi, güçlü olarak gördüğü yanlarından da daha fazla avantaj sağlamanın yollarını aramalıdır.

Iç çevre faktörleri finansal oranlar (sermaye kârlılığı, yatırım kârlılığı, vb.), işlet­menin performansın ölçümü (kârlılık, verimlilik, etkinlik, vb.), geçmiş dönemlere ve endüstri ortalamalarına göre kıyaslamalar gibi yöntemlerle belirlenebilir. Bunlar dışında çeşitli anketler yardımıyla da işletmenin güçlü ve zayıf yanlarının ortaya konması mümkündür (müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığı, personelin moti­vasyon düzeyi, üretim verimliliği, vb.).

Uzun Dönemli Amaçların Oluşturulması

Uzun dönemli amaçları, temel misyonunu gerçekleştirebilmesi yönünde, işletme­nin ulaşmak istediği spesifik sonuçlar olarak tanımlamak mümkündür (David, 2011: 45). Uzun dönemden kasıt, bir yıldan daha uzun bir süredir. Amaçlar işlet­melerin başarısı için çok önemlidir çünkü;

 • yön gösterirler,
 • değerleme yapmaya yardımcı olurlar,
 • sinerji yaratırlar,
 • öncelikleri ortaya koyarlar,
 • koordinasyona odaklanırlar,
 • faaliyetlerin etkin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetlenmesi için temel oluştururlar.

İşletmenin çalışanları, hedefler sayesinde işletmenin amaçlarına nasıl katkıda bulunabileceklerini somut olarak görebileceklerdir.

İşletmeler, uzun dönemli amaçlarını ve hedeflerini aşağıdakiler üzerine inşa edebilirler (Hunger – Wheelen, 2011):

 • Kârlılık (net kâr)
 • Etkinlik (düşük maliyet vb.)
 • Büyüme (satışlarda, toplam varlıklarda artış vb.)
 • Hisse senedi sahiplerinin refahı (kâr payı artı hisse senedi değer artışı)
 • Kaynak kullanımı (öz sermaye ya da yatırım kârlılığı)
 • Şöhret (önde gelen işletmelerden biri olma) *
 • Topluma katkı (vergi ödemeleri, hayır işlerine katılım, gerekli bir ürün ya da hizmetin sağlanması vb.)
 • Pazar liderliği (pazar payı)
 • Teknolojik liderlik (yenilikler, yaratıcılık vb.)
 • Hayatta kalma (iflas etmeme)
 • Çalışanlara katkı (istihdam garantisi, ücretler vb.)
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text