Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

I. Balkan Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

/
/
/
133 Views

Birinci Balkan Savaşı Neden Çıktı?, Birinci Balkan Savaşının Nedenleri ve Sonuçları, I. Balkan Savaşı Hangi Devletler Arasında Çıktı?, Birinci Balkan Savaşı Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler, I. Balkan Savaşı Öncesindeki Gelişmeler ve Savaşın Nedenleri

I. BALKAN SAVAŞI (1912-1913)

Savaş Öncesindeki Gelişmeler ve Savaşın Nedenleri

♦ 19. yüzyılda Yunanistan,Sırbistan, Karadağ ve Romanya Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

♦ Bulgaristan ise, II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti’nden ayrılarak ba­ğımsızlığını ilan etmiştir.

♦ Rusya, Panslavizm politikasıyla Balkan uluslarım çıkarları doğrultusunda Os­manlı Devleti’ne karşı, bağımsızlıkları sırasında ve sonrasında desteklemiştir.

♦ Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan uLuslarım desteklemekle Osmanlı Devleti’ni zayıflatmayı ve bu yolla gerek Balkanlar üzerinden, gerekse Bo­ğazlar üzerinden Ege ve Akdeniz’e açılmayı amaçlamıştır.

♦ Osmanlı DevLeti’nin Almanya ile yakınlaşmasını çıkarLarına aykırı bulan İn­giltere, 1908’de Reval Görüşmelerinde Rusya’nın İstanbul ve Boğazlar böl­gesinde egemenlik kurmasına karşı çıkmamıştır.

♦ Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki gelişmeleri yakından takip etmeme ve ordunun bir kısmını terhis etme gibi yanlış politikalarını gören Balkan ulus­ları, Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak kurmuşlardır.

♦ Rusya’nın teşvikiyLe Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ, Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

8 Ekim 1912’de Karadağ’ın saldırısıyla başlayan I.Balkan Savaşında Osman­lı Devleti birçok cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır.

  • Bulgar, Sırp ve Karadağ kuvvetleri Makedonya’yı işgal ederken, Yunanlılar Ege Adalarını işgal etmiştir.
  • Bulgarların, Edirne’yi işgal ederek Çatalca’ya kadar ilerlemeleri üzerine sa­vaşa son verilmiş ve Londra Antlaşması imzalanmıştır.

Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)

Osmanlı Devleti, Midye – Enez hattının batısında kalan toprakları Balkan devlet­lerine bırakacaktır.

Arnavutluk ile Ege Adalarının geleceğinin belirlenmesi Avrupa devletlerinin ka­rarına bırakılacaktır.

Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a; Dedeağaç, Edirne, KIrklareli ve Trakya’nın tamamı Bulgaristan’a; verilecek, Midye – Enez Hattı sınır olacak; Orta ve Kuzey Makedonya Sırbistan’a bırakılacaktır.

Savaş sonrasında başlayan Londra görüşmeleri devam ederken ittihat ve Te­rakki partisi yenilgiden Kamil Paşa Hükümeti’ni sorumlu tutarak “Babıali Baskını” ile yönetime el koymuştur. (23 Ocak 1913)

Balkan Savaşı Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler

♦ Bulgaristan’ın sınırları Ege Denizine kadar genişlemiştir.

♦ Bulgaristan savaştan en kârlı çıkan devlet olmuştur.

♦ Arnavutlar Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir (Os­manlı Devleti’nden en son ayrılan Balkan ulusu).

♦ Osmanlı Devleti’nin Kırklareli ve Edirne dahil Trakya ve Makedonya toprakları Bal­kan devletlerinin eline geçmiştir.

Kaybedilen yerlerden İstanbul’a ve Anadolu’ya yoğun Türk göçleri yaşanmıştır. Osmanlıcılık düşüncesi tamamen önemini kaybederken,Türkçülük düşüncesi güç­lenmiştir.

Ordunun siyasete karışmasının yenilgiye neden olduğunu gören ittihat ve Terak­ki partisi askeri alandaki ıslahatlara öncelik vermiştir.

Osmanlı Devletinin Balkan devletlerini bile yenemeyecek kadar güçsüz olduğu anlaşılmış ve uluslararası alanda etkinliği azalmıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text