Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

I. Abdülhamit Döneminde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

/
/
/
104 Views

I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI VE YENİLİKLERİ

 • Abdülhamit, özellikle 1768 – 1774 OsmanlI – Rus Savaşı’nda yapılan ısla­hatların yetersizliğinin ortaya çıkması üzerine, yenilikleri artırarak devam ettirme politikasını benimsedi. Bunun için Avrupa’dan danışman getirme uy­gulamasını yaygınlaştırmıştır.
 • Bu dönem ıslahat hareketlerinin önde gelen devlet adamLarı Sadrazam Ha­Lil Hamit Paşa ve Cezayirli Gazi Haşan Paşa idi.

Yapılan Islahatlar

 • Sürat TopçuLarı, Lağımcı ve Humbaracı ocakları genişletilerek ıslah edilmiştir.
 • Avrupa’dan çok sayıda teknisyen ve uzman getirilerek Osmanlı mühen- dishanelerinde görevlendirilmiştir.
 • Yeniçerilerin sayımı yapılmış ve ulufe alım satımı yasaklanmıştır.

        ■ Savunma amaçlı İstihkam Okulu açılmıştır.

 • Haliç, Karadeniz ve Ege’de açılan tersanelerde modern gemiler yapıl­mıştır.
 • Levent teşkilatı kaldırılarak Anadolu’dan denizci asker yazımına son veriLmiştir.
 • Osmanlı pazarlarında yabancı malların çoğalması karşısında,yerli ma­lı kullanılmasına önem verilmiştir. Böylece kapitülasyonların olumsuz etkisi önlenmeye çalışılmıştır.
 • Mali alanda en önemli ıslahatlardan biri olan ve temeLİ iç borçlanma esasına dayanan “Esham Usulü” uygulanmaya başlanmıştır. (1775)
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text