Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  I. Abdülhamit Döneminde Yapılan Islahatlar ve Yenilikler

  /
  /
  /
  65 Views

  I. ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI VE YENİLİKLERİ

  • Abdülhamit, özellikle 1768 – 1774 OsmanlI – Rus Savaşı’nda yapılan ısla­hatların yetersizliğinin ortaya çıkması üzerine, yenilikleri artırarak devam ettirme politikasını benimsedi. Bunun için Avrupa’dan danışman getirme uy­gulamasını yaygınlaştırmıştır.
  • Bu dönem ıslahat hareketlerinin önde gelen devlet adamLarı Sadrazam Ha­Lil Hamit Paşa ve Cezayirli Gazi Haşan Paşa idi.

  Yapılan Islahatlar

  • Sürat TopçuLarı, Lağımcı ve Humbaracı ocakları genişletilerek ıslah edilmiştir.
  • Avrupa’dan çok sayıda teknisyen ve uzman getirilerek Osmanlı mühen- dishanelerinde görevlendirilmiştir.
  • Yeniçerilerin sayımı yapılmış ve ulufe alım satımı yasaklanmıştır.

          ■ Savunma amaçlı İstihkam Okulu açılmıştır.

  • Haliç, Karadeniz ve Ege’de açılan tersanelerde modern gemiler yapıl­mıştır.
  • Levent teşkilatı kaldırılarak Anadolu’dan denizci asker yazımına son veriLmiştir.
  • Osmanlı pazarlarında yabancı malların çoğalması karşısında,yerli ma­lı kullanılmasına önem verilmiştir. Böylece kapitülasyonların olumsuz etkisi önlenmeye çalışılmıştır.
  • Mali alanda en önemli ıslahatlardan biri olan ve temeLİ iç borçlanma esasına dayanan “Esham Usulü” uygulanmaya başlanmıştır. (1775)

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text