Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hz. İbrahim ve Şanlıurfa Balıklı Gölün Efsanesi

/
/
/
221 Views

şanlıurfa balıklıgöl

İbrahim Peygamber ve Balıklıgöl efsanesi, Balıklı Göl’ün Hikayesi, Şanlıurfa Balıklıgöl Hakkında Bilgi, Şanlıurfa Balıklıgöl, Balıklıgöl hakkında bilinmesi gerekenler

Hazreti İbrahim ve Balıklı Göl

Müslümanlık inancında Hazreti İbrahim’in Tek Tanrı inancını başlattığı ve Kabe’yi inşa ettirdiği kabul edilir. MÖ 19. yy.da Babil Kralı Nemrut, doğacak bebeklerden birinin gelecekte yerini almasından korktuğu için tüm hamile ka­dınları izlettirmektedir. Hazre­ti İbrahim’in annesi Uşa da, bugün Halil-ür Rahman Camii’nin içinde kalan ve Dergâh olarak bilinen mağarada çocuğunu dünyaya getirir. Uşa, mağaraya gizli gizli giderek sak­ladığı bebeğini emzirir. O gide­mediği zamanlarda da bir ceylan gelerek çocuğa süt verir.

İbrahim çok küçük yaşlarda putlar yerine tek tanrıya inan­maya başlar. Hatta İbrahim herkesin kurban kesmek için ayrıldığı bir gün bütün putları kırar. Geriye dönenlere de bu­nun putlar tarafından yapıldı­ğını söyler. Putların bu işi ya­pamayacağını söyleyenlere de bu kadar kolay bir işi bile yapa­mayacak putlara neden taptık­larını sorar? Kral Nemrut ise bu işe çok kızar ve kaleye kur­durduğu mancınıkla İbrahim’i ve ona inanmış olan kızı Zeliha’yı kalenin eteğinde yak­tırdığı ateşe attırır. Ancak ina­nışa göre tam İbrahim’in ateşe değdiği anda ateş suya, odunlar balığa dönüşür. Kalenin eteğin­deki parkta Halil-ür Rahman ve Ayn Zeliha (Zeliha Kaynağı) gölleri vardır. Genişlikleri 30 m. olan göllerden Halil-ür Rah­man Gölü 150 m. Ayn Zeliha Gölü 50 m. uzunluğundadır. Balıklı Göldeki sazan balıkla­rının İbrahim Peygamberin kutsal balıkları olduklarına ina­nılır. Bu sazan balıkları 40-50 yıl arası yaşayabilen uzun ömür­lü canlılardır. İnsana öylesine alışmışlardır ki yemleri neredey­se avucunuzdan yerler.

İbrahim Peygamber biraz güçlenince Nemrut’a karşı ayak­lanır ve çıkan savaşı da kazanır. Sonrasında Harran’a taşınır. 75 yaşına geldiğinde de Kenan ül­kesine (Filistin) gider. İnanışa göre Kenan ülkesine vardığında da Tanrı, kendisine bir kere daha görünerek bu toprakları senin soyundan gelenlere vaat ediyo­rum, der. Bu nedenle Filistin için “vaat edilmiş topraklar” denir.

balıklıgöl

Filistin’de kıtlık başlayınca İbrahim, kızı olarak tanıttığı eşi Sara’yla birlikte Mısır’a taşınır. Burada da cariyesi Hacer ile evlenir. Bu evlilikten İsmail do­ğar. İbrahim Peygamber 100 yaşma geldiğinde kendisine iki melek gözükür ve Sara’dan bir oğlu daha olacağını müjdeler. Sara bu müjdeyi gülerek karşılar ama melekler “Tanrı isterse her şey olur” diye yanıt verir. İbra­him ise eğer oğlu olursa onu tanrıya kurban edeceğini söyler. Bir oğlu daha olunca da, İbra­him sözünü tutmak için onu etmeye hazırlanırken gökten bir koç iner. Kurban geleneğinin de böyle başladığına inanılır. Araplar İsmail’in, Ya- hudiler ise tshak’ın soyundan geldiklerini kabul ederler. İb­rahim Peygamber, 175 yaşında öldüğünde Hebron’da bir ma­ğaraya gömülür. Kuran’da Musa Peygamberden sonra en çok adı geçen peygamber Hazreti İbrahim’dir.

İbrahim Peygamberin, bu­gün Halil-ür Rahman Camii’nin yanındaki mağarası hâlâ dertle­rine derman arayanların ümidi olmayı sürdürüyor. Mağaranın içinde bir zamanlar Hazreti İbrahim’in susuzluğunu gider­miş olan kaynağın şifalı oldu­ğuna inanılıyor.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text