Hukukta Edim Nedir Ne Anlam İfade Eder

Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu ve alacaklının borçludan yerine getirmesini isteyebileceği davranışa denir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel