Hukukta Delil Nedir Ne Anlam İfade Eder

Hukukta bir olayın veya olgunun varlığını veya yokluğunu ispata yarayan araçlara verilen isimdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel