Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Hristiyanlığın Tarihçesi

/
/
/
143 Views

Hristiyanlık Tarihi Hakkında Bilgi, Hristiyanlık Dininin Tarihi, Hristiyanlık Dininin Tarihçesi, Hristiyanlığın Tarihi Kısaca, Hristiyanlık Dininin Tarihi Kısaca, Hristiyanlık Dininin Tarihi Hakkında Bilgi, Hristiyanlar ibadetlerini nerelerde yaparlar?,

 

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu

Yazımızda Hristiyanlık Dini’nin Tarihçesi

Hakkında Bilgiler Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

 

HRİSTİYANLIĞIN TARİHÇESİ

Hz. Meryem annesi tarafından doğmadan önce Mabede adanmıştı. Hz. Meryem, İmran’ın kızıdır. Zekeriya Peygamber’in himayesinde Mabette büyüdü. Bir gün mabette ibadet ederken Allah’ın emriyle Cebrail (AS) gelmiş ve bir oğlu olacağını müjdelemişti. Doğum insanlardan uzakta, bir hurma ağacının altında gerçekleşir. Hz. İsa’nın bir babası olmadığından Hz. Meryem utanç içindedir. Ancak kendisine üzülmemesi, doğacak çocuğun şerefli kılındığı ilham edilir. Meryem, insanlarla karşılaştığında bebeği gösterir. Bebek İsa konuşarak Allah’ın kendisini Peygamber yaptığını, annesine iyi davranmayı öğütlediğini söyler. (Meryem Suresi,  16  – 34. Ayetler) Hz. İsa çocukluğunda bir çok olağanüstü davranışlar gösterir. Peygamber olduktan sonra da Allah’ın izni ile mucizeler göstermiştir. Kendisine on iki kişi inanmıştır. Bunlara ”Havari’‘ ismi verilmiştir.

Hz. İsa Allah’tan aldığı emirleri insanlara anlatmaya başladıktan sonra ona inanmayanlar onu putperes Roma yönetimine şikayet etmişlerdir. Hz. İsa’yı yakalayan Romalılar onu çarmığa germişler ve (Hristiyan inancına göre) onu öldürmüşlerdir. Kur’an’a göre Allah onu kurtarmış ve kendi yanına almıştır. ”…..Onu ne öldürdüler ne de astılar….Allah onu kendi katına yükseltti…..” (Nisa Suresi, 157 – 158. Ayetler.)

Hristiyanlık, havarilerin çalışmalarıyla yayılmıştır. Pavlus, Hz. İsa’nın tanrı olduğunu ileri sürmüş ve bu görüşünü yaymıştır. 325 yılında İznik‘te toplanan konsülde Pavlus’un görüşleri benimsenmiştir.

Hristiyanların teslis denilen Baba – Oğul – Kutsal Ruh veya Meryem’den oluşan üçlü bir tanrı anlayışı vardır. Hristiyan teolojisine göre bu üçlü birlik birbirinden ayrılmaz ve tek bir Tanrı’nın birbirini tamamlayan farklı yansımaları olarak görülür. Hristiyan mezhepleri arasında bu konuda bir birlik yoktur. Hristiyanlar ibadetlerini kiliselerde yaparlar.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text