Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Hitit Sanatı Hakkında Bilgi

/
/
/
193 Views
hitit sanatı örnekleri
Sfenksli kapının altındaki potern, Boğazköy

Hitit Sanatı Kısaca, Hitit Sanatının Özellikleri, Hitit Sanatının Tarihi, Hitit Sanatının Tarihsel Gelişimi, Hitit Sanatı Hakkında Kısa Bilgi, Hitit Sanatı Örnekleri, Hitit Sanatına Ait Eserler, Hitit Sanat Eserleri, Hititlerde Sanat Anlayışı, Hitit Sanatının Önemli Eserleri, Hitit Sanatı İle İlgili Bilgi, Hititlerde Mimari, Hititlerde Mimari Hakkında Bilgi

HİTİT SANATI

M.Ö. II. binin başlarında Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya gelerek Orta Anadolu’ya yerleşen Hititler, bu topraklar üzerinde M.Ö. VII. yüzyıla kadar siyasî varlıklarını korumuşlardır. Başkentleri Hattuşaş (boğazköy) olmak üzere yerleştikleri merkezlerde yaptıkları yapıtlarda kendilerine özgü bir sanat tarzı yakaladılar.

Mimarî

Başkent Hattuşaş’ta Büyükkale’nin tamamlanmış plânına göre ( Plân 1 ), Hitit yerleşimleri sur duvarları ile çevrilidir. Surlarda: burçlar, merdivenler, yer altı tünelleri (potern) yer alır.

Hitit yerleşimlerinde sur kapılarının savunma sisteminde önemli bir yeri vardır. Sur kapılarına, şehri koruduğu düşünülen sfenks ve arslan heykelleri dikilmiştir.

Sfenks: İnsan başlı, arslan vücutlu heykeldir.

Uzun ve geniş bir yamaç üzerine kurulmuş başkent Boğazköy’de yedi büyük, çok sayıda küçük tapınak bulunmuştur.

M.Ö.1275-1250 yıllarına tarihlenen 63 Hitit tanrıça kabartma (rölyef) larıyla süslü, Yazılıkaya; bir kayaya yaslanmış farklı plâna sahip mekânlardan oluşan açık hava tapınağıdır ( Çizim 3).

Tapınak ve surlarda yer yer 5 metreyi geçen taş bloklardan oluşan orthastatlı duvarlar yer alır.

Bu bölümde geçen potern, sfenks ve orthostat terimlerinin anlamlarını tekrarlayalım.

aslanlı kapı
Aslanlı Kapı, Boğazköy

Heykel ve Kabartma

Hititlerde heykel, sur kapılarına yerleştirilen sfenks, arslan ve kral heykelleri; kabartmalar ise sur duvarları, tapınak ve küçük el sanatları örnekleriyle gelişmiştir.

Heykel ve kabartmalarda tanrı, kral, tanrıça ve kraliçe tasvirleri önemli yer tutmaktadır. Heykel ve kabartmalarda görülen erkek ve kadın figürlerinin duruşu ortak özellikler gösterir.

Kabartmalarda görülen insan figürlerinde yüzler ve bacaklar yandan, buna karşılık gözler, göğüs ve vücudun üstü cepheden gösterilmiştir.

Kabartmalarda yer alan tanrı ve krallar bir kolunu öne doğru öteki kolunu göğüs hizasında yere paralel olarak uzatır. Tanrıça ve kraliçelerde ise bir kol tam, diğeri biraz öne uzatılmış ve yukarıya kıvrılmış olarak tasvir edilmiştir. Eller bütün figürlerde yumruk biçimindedir. Krallar tanrılara tapınma sırasında iki elini yumruk biçiminde birleştirerek yüzleri hizasında tutarlar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text