Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Hatay Türkiyeye Ne Zaman Kaç Yılında Katıldı

Hatay’ın Türkiye’ye Katılması Hakkında Bilgi, Hatay Türkiye’ye Kaç Yılında Katılmıştır?, Hatay Türkiye’ye Katılmasının Sonuçları

HATAY’IN TÜRKİYE’YE KATILMASI (30 Haziran 1939)

 • Mondros Ateşkesi’nden sonra İskenderun Sancağı (Hatay) Fransızlar tarafın­dan işgal edilmişti.

Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de yapılan Ankara Antlaşması’yLa Hatay, Fransa yönetiminde Suriye sınırları içinde kalmıştı.

 • Ankara Antlaşmasıyla burası özel bir yönetime sahip olacak,Türk parası res­mî para olarak kullanılacakveTürklere millî kültürün korunmasında hertür- lü kolaylık sağlanacaktı.
 • Bu doğrultuda 1922’de Hatay’da bölgesel idare kuruLmuştur.
 • 1923’te “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz!” diyen Musta­fa Kemal Paşa, Hatay’ın Türkiye için önemli bir milli mesele olduğunu be­lirtmiştir.

Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmeler üzerine Fransa, 1936 yılında Lübnan ve Suriye’den çekilme kararı almış ve böyLece Hatay sorunu tekrar gündeme gelmiştir.

 • Hatay’ın Suriye’ye verilmesini kabul etmeyen Türkiye,9 Ekim 1936’da Fran­sa’ya verdiği bir notayla Suriye ve Lübnan’a yapıldığı gibi İskenderun San- cağı’na da bağımsızlık verilmesini talep etmiş, Fransa’nın olumsuz cevabı üzerine sorun Milletler Cemiyeti’ne havale edilmiştir.
 • Hatay’da, Milletler Cemiyeti gözetiminde yapılan seçimler sonucu 1938’de Hatay Devleti kurulmuştur. Devlet Başkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakan­lığa ise Abdurrahman Melek seçilmiştir.
 • 23 Haziran 1939’da Fransa ile Türkiye arasındaki bir antlaşmayla Hatay’ın Türkiye’ye katıLması kabul edilmiştir.
 • Hatay Meclisinin aldığı kararla Hatay 30 Haziran 1939’da Türkiye’ye katıl­mıştır.

Hatay’ın Türkiye’ye Katılmasının Sonuçları

 • Hatay’ın Türkiye’ye katılması, Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekle­şen bir olaydır. Büyük devletler, II. Dünya Savaşı tehlikesinden dolayı bu olaya karış­mamışlardır.
 • Hatay, Misak-ı Milli Kararları doğrultusunda sınırlarımıza dahil edilen son toprak parçasıdır.
 • Türkiye – Suriye sınırı son şeklini almıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir