Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Hatay Türkiyeye Ne Zaman Kaç Yılında Katıldı

/
/
/
256 Views

Hatay’ın Türkiye’ye Katılması Hakkında Bilgi, Hatay Türkiye’ye Kaç Yılında Katılmıştır?, Hatay Türkiye’ye Katılmasının Sonuçları

HATAY’IN TÜRKİYE’YE KATILMASI (30 Haziran 1939)

 • Mondros Ateşkesi’nden sonra İskenderun Sancağı (Hatay) Fransızlar tarafın­dan işgal edilmişti.

Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de yapılan Ankara Antlaşması’yLa Hatay, Fransa yönetiminde Suriye sınırları içinde kalmıştı.

 • Ankara Antlaşmasıyla burası özel bir yönetime sahip olacak,Türk parası res­mî para olarak kullanılacakveTürklere millî kültürün korunmasında hertür- lü kolaylık sağlanacaktı.
 • Bu doğrultuda 1922’de Hatay’da bölgesel idare kuruLmuştur.
 • 1923’te “Kırk asırlık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz!” diyen Musta­fa Kemal Paşa, Hatay’ın Türkiye için önemli bir milli mesele olduğunu be­lirtmiştir.

Avrupa’da meydana gelen siyasi gelişmeler üzerine Fransa, 1936 yılında Lübnan ve Suriye’den çekilme kararı almış ve böyLece Hatay sorunu tekrar gündeme gelmiştir.

 • Hatay’ın Suriye’ye verilmesini kabul etmeyen Türkiye,9 Ekim 1936’da Fran­sa’ya verdiği bir notayla Suriye ve Lübnan’a yapıldığı gibi İskenderun San- cağı’na da bağımsızlık verilmesini talep etmiş, Fransa’nın olumsuz cevabı üzerine sorun Milletler Cemiyeti’ne havale edilmiştir.
 • Hatay’da, Milletler Cemiyeti gözetiminde yapılan seçimler sonucu 1938’de Hatay Devleti kurulmuştur. Devlet Başkanlığına Tayfur Sökmen, Başbakan­lığa ise Abdurrahman Melek seçilmiştir.
 • 23 Haziran 1939’da Fransa ile Türkiye arasındaki bir antlaşmayla Hatay’ın Türkiye’ye katıLması kabul edilmiştir.
 • Hatay Meclisinin aldığı kararla Hatay 30 Haziran 1939’da Türkiye’ye katıl­mıştır.

Hatay’ın Türkiye’ye Katılmasının Sonuçları

 • Hatay’ın Türkiye’ye katılması, Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekle­şen bir olaydır. Büyük devletler, II. Dünya Savaşı tehlikesinden dolayı bu olaya karış­mamışlardır.
 • Hatay, Misak-ı Milli Kararları doğrultusunda sınırlarımıza dahil edilen son toprak parçasıdır.
 • Türkiye – Suriye sınırı son şeklini almıştır.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text