Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Güzel Adlandırma Kısaca Nedir? Güzel Adlandırma İle İlgili Örnekler

/
/
/
519 Views

Güzel Adlandırma Nedir?, Güzel Adlandırma İle İlgili Örnekler

GÜZEL ADLANDIRMA

insanlarda olumsuz çağrışımlar uyandıran bazı kav­ram ve eylemleri güzel bir biçimde dile getirmektir. Bir sözcüğü birden fazla sözcükle karşılayarak yapılan güzel adlandırma da bir dolaylamadır. Ancak burada­ki amaç, kavramın içindeki olumsuzluğu örtmeye ça­lışmaktır.

Ünlü sanatçıyı ölüm meleği sahnede yakaladı.

Bu cümlede ölüm meleği sözü, insanlara daha olum­suz bir ifade şekli olarak gelen Azrail sözcüğünün yerine kullanılmış ve güzel adlandırma yapılmıştır.

Aşağıda verilen kırmızıyla yazılmış sözler güzel adlan­dırmaya birer örnektir.

ölüm —> son uyku
verem —> ince hastalık
kör görme engelli
sağır —> işitme engelli
hastalanmak —> yatağa düşmek

 ÖRNEK: Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizli sözlerin han­gisinde güzel adlandıma vardır?

A)- Birkaç öğrenci, karnı aârıdıoı için öğretmeninden izin istedi.

B)- Sanat dünyasına adım attığı ilk günden beri şiiri terk etmemiştir.

C)- Yol gösterici makaleleriyle genç şairlere yardımcı olmuştur.

D)- Bu yazarımız, kırsal kesimi isleyen romanlarıyla ta­nınmıştır.

E)- Ünlü sanatçı son nefesini vermeden önce yapmak istediklerini anlattı.

Çözüm: E seçeneğinde “son nefesini vermek” sözü, “ölmek” sözcüğünün kötü anlamını örtmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kullanım bir “güzel adlandırmadır. Di­ğer seçeneklerde bulunan altı çizili sözlerde bir olum­suzluğu kapatma amacıyla ortaya çıkan bir kullanım yoktur.

Cevap E

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text