Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Güzel Adlandırma Kısaca Nedir? Güzel Adlandırma İle İlgili Örnekler

Güzel Adlandırma Nedir?, Güzel Adlandırma İle İlgili Örnekler

GÜZEL ADLANDIRMA

insanlarda olumsuz çağrışımlar uyandıran bazı kav­ram ve eylemleri güzel bir biçimde dile getirmektir. Bir sözcüğü birden fazla sözcükle karşılayarak yapılan güzel adlandırma da bir dolaylamadır. Ancak burada­ki amaç, kavramın içindeki olumsuzluğu örtmeye ça­lışmaktır.

Ünlü sanatçıyı ölüm meleği sahnede yakaladı.

Bu cümlede ölüm meleği sözü, insanlara daha olum­suz bir ifade şekli olarak gelen Azrail sözcüğünün yerine kullanılmış ve güzel adlandırma yapılmıştır.

Aşağıda verilen kırmızıyla yazılmış sözler güzel adlan­dırmaya birer örnektir.

ölüm —> son uyku
verem —> ince hastalık
kör görme engelli
sağır —> işitme engelli
hastalanmak —> yatağa düşmek

 ÖRNEK: Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizli sözlerin han­gisinde güzel adlandıma vardır?

A)- Birkaç öğrenci, karnı aârıdıoı için öğretmeninden izin istedi.

B)- Sanat dünyasına adım attığı ilk günden beri şiiri terk etmemiştir.

C)- Yol gösterici makaleleriyle genç şairlere yardımcı olmuştur.

D)- Bu yazarımız, kırsal kesimi isleyen romanlarıyla ta­nınmıştır.

E)- Ünlü sanatçı son nefesini vermeden önce yapmak istediklerini anlattı.

Çözüm: E seçeneğinde “son nefesini vermek” sözü, “ölmek” sözcüğünün kötü anlamını örtmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kullanım bir “güzel adlandırmadır. Di­ğer seçeneklerde bulunan altı çizili sözlerde bir olum­suzluğu kapatma amacıyla ortaya çıkan bir kullanım yoktur.

Cevap E

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir