Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Güzel Adlandırma Kısaca Nedir? Güzel Adlandırma İle İlgili Örnekler

  /
  /
  /
  457 Views

  Güzel Adlandırma Nedir?, Güzel Adlandırma İle İlgili Örnekler

  GÜZEL ADLANDIRMA

  insanlarda olumsuz çağrışımlar uyandıran bazı kav­ram ve eylemleri güzel bir biçimde dile getirmektir. Bir sözcüğü birden fazla sözcükle karşılayarak yapılan güzel adlandırma da bir dolaylamadır. Ancak burada­ki amaç, kavramın içindeki olumsuzluğu örtmeye ça­lışmaktır.

  Ünlü sanatçıyı ölüm meleği sahnede yakaladı.

  Bu cümlede ölüm meleği sözü, insanlara daha olum­suz bir ifade şekli olarak gelen Azrail sözcüğünün yerine kullanılmış ve güzel adlandırma yapılmıştır.

  Aşağıda verilen kırmızıyla yazılmış sözler güzel adlan­dırmaya birer örnektir.

  ölüm—>son uyku
  verem—>ince hastalık
  körgörme engelli
  sağır—>işitme engelli
  hastalanmak—>yatağa düşmek

   ÖRNEK: Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizli sözlerin han­gisinde güzel adlandıma vardır?

  A)- Birkaç öğrenci, karnı aârıdıoı için öğretmeninden izin istedi.

  B)- Sanat dünyasına adım attığı ilk günden beri şiiri terk etmemiştir.

  C)- Yol gösterici makaleleriyle genç şairlere yardımcı olmuştur.

  D)- Bu yazarımız, kırsal kesimi isleyen romanlarıyla ta­nınmıştır.

  E)- Ünlü sanatçı son nefesini vermeden önce yapmak istediklerini anlattı.

  Çözüm: E seçeneğinde “son nefesini vermek” sözü, “ölmek” sözcüğünün kötü anlamını örtmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla bu kullanım bir “güzel adlandırmadır. Di­ğer seçeneklerde bulunan altı çizili sözlerde bir olum­suzluğu kapatma amacıyla ortaya çıkan bir kullanım yoktur.

  Cevap E

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text