Gümrü Antlaşması (Nedenleri, Sonuçları, Önemi) Maddeler Halinde

Gümrü Antlaşması Hangi Ülkeler Arasında Yapıldı?, Gümrü Antlaşmasının Önemi, Gümrü Antlaşması Hakkında Kısaca Bilgiler

Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920) (Ermenistan – TBMM)

♦ Araş Nehri – Çıldır Gölü hattı sınır kabul edilecek,

♦ Ermeniler Doğu Anadolu’daki iddialarından vazgeçecek,

♦ Kars, Sarıkamış, Kağızman ve İğdır TBMM’de kalacak,

♦ Ermenistan Sevr Barış Antlaşması’m tanımayacak,

♦ Göç ettirilmiş Ermeniler katliamlara karışmamışsa altı ay içinde Türkiye’ye geri dönebilecek.

Gümrü Antlaşması’nın Sonuçları

♦ TBMM’nin askeri başarısı sonucunda imzaladığı ilk antlaşmadır.

♦ TBMM’yi tanıyan ve Sevr antlaşmasından vazgeçen ilk devLet Erme­nistan olmuştur.

♦ Buradaki askeri birliklerin bir kısmı Batı Cephesine kaydırılmıştır.

♦ Ermenistan ile imzalanan bu antlaşma Sovyet Rusya’dan alınan yar­dımların Anadolu’ya gelmesini kolaylaştırmıştır.

♦ Bu antlaşmanın imzalanmasından sonra Gürcistan ile de Batum Ant­laşması imzalanmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti