Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Gerçek Anlam Kısaca Nedir? Gerçek Anlam İle İlgili Örnekler

/
/
/
159 Views

Gerçek Anlam Nedir?, Gerçek Anlam Ne Demek?, Gerçek Anlam İle İlgili Cümleler

GERÇEK ANLAM

Temel anlamı veya sözlük anlamı da denilen gerçek anlam, bir sözcüğün, söylendiğinde akla gelen ilk an­lamıdır.

Örnekler

İhtiyar yumuşak yatakta uyuyakaldı.

İçeride kızarmış ekmek kokusu vardı.

Bahçedeki ağaçlar iyice büyüdü.

Bahar mevsiminin havasını solumak çok iyi geldi.

Yukarıdaki cümlelerde

♦ yumuşak sözcüğü, “dokunulduğunda çukurla­şan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı”;

♦ koku sözcüğü, “nesnelerden yayılan küçücük zer­relerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyan­dırdığı duygu”;

♦ büyümek sözcüğü, “organizmanın bütününde ve­ya bu bütünün bir bölümünde, boyut artırmak, iri­leşmek, eskisinden büyük duruma gelmek”;

 hava sözcüğü, “bütün canlıların solunumuna ya­rayan, renksiz, kokusuz gaz karışımı” anlamında kullanılmıştır. Bu sözcükler, temel yani sözlük an­lamlarıyla kullanıldığından gerçek anlamlıdır.

Örnek 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kurmak” sözcü­ğü “oluşturmak” anlamında kullanılmıştır?

A)- Yeni aldığı bilgisayarı babasıyla beraber kurdu.

B)- Sofrayı kurmak için konukların gelmesini bekledi.

C)- Büyük bir ağacın altına çadır kurdular.

D)- Gittiği yerlerde yeni dostluklar kurmuştu.

E)- Gece yatarken saatin zilini kurmayı unutmadı.

Çözüm: “Kurmak” sözcüğü, A seçeneğinde “çalışır hale getir­mek”; B seçeneğinde “hazırlamak”; C seçeneğinde “monte etmek, inşa etmek”; E seçeneğinde “ayarla­mak” anlamında kullanılmıştır. D seçeneğinde ise “dostluklar oluşturmak” anlamında kullanılmıştır.

Cevap D

Örnek 2

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han­gisi gerçek anlamında kullanılmamıştır?

A)- Yeni romanı okurlarca çok beğenilmişti.

B)- Öğretmen kapalı pencereleri açmamızı istedi.

C)- Derenin serin sularında yüzmek istedik.

D)- Kitabın sıradan, kuru, zevksiz bir anlatımı vardı.

E)- Gölün kıyısında oturmuş, manzarayı seyrediyorduk.

Çözüm: D seçeneğinde geçen “kuru” sözcüğünün gerçek an­lamı “suyu, nemi olan, yaş ve nemli karşıtadır. Bu cümlede ise “heyecanı, tadı olmayan, tekdüze” anla­mında yani mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Öteki se­çeneklerde geçen “yeni, kapalı, serin, kıyı” sözcükle­ri gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.

Cevap D

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text