Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Geçmişten Günümüze Yerleşme Alanları

/
/
/
132 Views

İnsan, var olduğu günden bu yana doğanın olumsuz etkilerinden korunmak için barınacak yerlere gereksinim duydu. Önceleri avcılık ve toplayıcılıkla geçinen ve göçebe bir yaşam süren insan, ağaç kovukları ve mağara gibi doğal barınaklardan yararlandı. Bir alanda av ve yiyeceğin azalması ile iklimdeki değişiklikler, insanların başka yerlere göç etmesine neden oldu.

İnsan zamanla toprağı işlemeyi öğrenerek yerleşik hayata geçti. Çevrelerindeki çeşitli malzemelerden (taş, ağaç, kamış vb.) konutlar yapmaya başladı. Böylece ilk yerleşmeler meydana geldi. İnsanların yerleşik hayata geçtiği ilk sahalar Mezopotamya, İndus Vadisi, Kuzey Çin, Güney Doğu Asya, Batı Afrika, Orta Amerika ve And dağlarıdır. Bu bölgelerin ortak yanları su kaynaklarına yakınlık, uygun iklim şartları ve verimli topraklardır. Zamanla insanlık iklim şartlarındaki eğişim ve nüfus artışı ile beraber daha geniş alanlara yayılmaya başladı. Böylece en kuzey, en güney, en soğuk, en sıcak ve en yüksekte yerleşmeler oluştu. Ancak yerleşmelerin oluşum ve dağılışı çöl, sık orman, dağlık arazi ile buzullar tarafından sınırlandırıldı.

Yerleşik hayata geçen insanlar tarım ve hayvancılıktan elde ettikleri ürünleri zamanla takas etmeye başladılar. Böylece ticari faaliyetler oluşmaya başladı. Zamanla ticaret, yerleşmeler arasında gelişti ve ticaret şehirleri ortaya çıktı. Nüfusun artışına bağlı olarak ülkeleri ve bölgeleri yöneten idari şehirle, dinlerin ortaya çıktığı yerlerde ise dini merkezler gelişti.

İnsanların ticaret faaliyetlerini deniz aşırı yerlerle yapmaya başlamasıyla beraber liman şehirleri doğdu. Özellikle Anadolu’da ilk çağlarda kurulmuş olan İonya (İyonya) liman kentleriyle ünlü bir uygarlıktı. Akdeniz çevresindeki bu kültür Orta Çağda Venedikliler ve Cenevizlilerle beraber iyiden iyiye yayıldı. Liman kentleri daha sonrasında coğrafi keşiflerle başlayan ticaret yoğunluğu Sanayi İnkılabı’nın doğmasına neden oldu. Sanayi İnkilabı ile bir çok liman kenti sanayi şehirleri haline dönüştü. Sanayileşme daha sonraları iç kentlere de yayıldı. Hızlı gelişme ve zenginlik, gezme ve dinlenme kültürünü geliştirdi. Böylece turizm yerleşmeleri doğdu. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler teknoloji ve bilişim kentlerini ortaya çıkardı.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text