Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Geçmişten Günümüze Türkiye Tarımı Ne Durumdadır?

/
/
/
103 Views

Türkiye Tarımı Ne Durumdadır?, Türkiye Tarım Hakkında Bilgi, Türkiye Tarımı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler, Türkiyede Tarım

TÜRKİYE’DE TARIM

Topraklardan tarım alanı olarak yararlanma geniş öl­çüde yerşekillerine ve iklime bağlıdır. Ülkemizde nü­fusun önemli bir kısmı geçimini tarımdan sağlar. Ayrı­ca tarım, insanımızın temel besin maddelerini karşıla­ması, dış satımda önemli bir yere sahip olması ve ül­kemizdeki bir çok sanayi kolunun ham maddesini kar­şılaması nedeniyle ülke ekonomisindeki önemini ko­rumaktadır.

Türkiye arazisinin % 36’sında tarım yapılabilmektedir. Ayrıca iklimin ve toprağın çeşitli olması yetiştirilen ürün çeşidinin fazla olmasını sağlamıştır.

1950’li yıllardan sonra makineleşmenin etkisiyle çayır ve otlakların bir kısmının tarım alanına dönüştürülme­si sonucu tarım alanları genişlemiş buna karşın tarım­la uğraşan nüfusumuz azalmıştır. 1940’larda tarımdan geçimini sağlayan nüfusumuzun oranı %80’lerde iken, 2000’de %50’nin altına düşmüştür.

Tarım alanlarının bölgelere göre dağılış oranı farklılık gösterir,

Ekili-dikili alanların bölge yüzölçümüne göre en az yer kapladığı bölge Doğu Anadolu, en fazla yer kap­ladığı bölge ise Marmara’dır. Bu durum üzerinde yerşekillerinin yükseltisi ve engebeliliği etkili olmuştur.

Bölge BölgelerinYüzölçümleri

(km2)

Tarım alanlarının bölge içindeki oranları (%)
Doğu Anadolu Bölgesi 165.436 % 10
iç Anadolu Bölgesi 163.057 % 27
Karadeniz Bölgesi 143.537 % 16
Akdeniz Bölgesi 122.927 % 18
Ege Bölgesi 93.139 % 24
Marmara Bölgesi 67.306 % 30
G.D. Anadolu Bölgesi 59.176 % 20

Bölgelerin yüzölçümleri ve tarım alanlarının bölge yüzölçümüne oranları

Topraklarımız; Karadeniz Bölgesi’nde bağlık, bahçelik ve ormanlık alanlar, Ege’de endüstriyel bitki alanları, Akdeniz’de endüstriyel bitki alanları ve ormanlıklar, Marmara’da endüstriyel bitki alanları ve tarım arazisi, iç kesimlerde ise tarım alanları ve otlak olarak karşımı­za çıkmaktadır. 

Tarla arazisi: 22,78
Nadas: 5,60
Sebze ve çiçek bahçeleri: 0,88
Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler: 3,87
Orman ve koruluk arazisi: 27,63
Daimi çayır ve otlak arazisi: 21,86
Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi :2,91

Tarıma elverişsiz arazi:14,47

Türkiye’de arazinin kullanım durumu (TÜİK, 2008)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text