Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Geçmişten Günümüze Türkiye Tarımı Ne Durumdadır?

  /
  /
  /
  82 Views

  Türkiye Tarımı Ne Durumdadır?, Türkiye Tarım Hakkında Bilgi, Türkiye Tarımı İle İlgili Bilinmesi Gerekenler, Türkiyede Tarım

  TÜRKİYE’DE TARIM

  Topraklardan tarım alanı olarak yararlanma geniş öl­çüde yerşekillerine ve iklime bağlıdır. Ülkemizde nü­fusun önemli bir kısmı geçimini tarımdan sağlar. Ayrı­ca tarım, insanımızın temel besin maddelerini karşıla­ması, dış satımda önemli bir yere sahip olması ve ül­kemizdeki bir çok sanayi kolunun ham maddesini kar­şılaması nedeniyle ülke ekonomisindeki önemini ko­rumaktadır.

  Türkiye arazisinin % 36’sında tarım yapılabilmektedir. Ayrıca iklimin ve toprağın çeşitli olması yetiştirilen ürün çeşidinin fazla olmasını sağlamıştır.

  1950’li yıllardan sonra makineleşmenin etkisiyle çayır ve otlakların bir kısmının tarım alanına dönüştürülme­si sonucu tarım alanları genişlemiş buna karşın tarım­la uğraşan nüfusumuz azalmıştır. 1940’larda tarımdan geçimini sağlayan nüfusumuzun oranı %80’lerde iken, 2000’de %50’nin altına düşmüştür.

  Tarım alanlarının bölgelere göre dağılış oranı farklılık gösterir,

  Ekili-dikili alanların bölge yüzölçümüne göre en az yer kapladığı bölge Doğu Anadolu, en fazla yer kap­ladığı bölge ise Marmara’dır. Bu durum üzerinde yerşekillerinin yükseltisi ve engebeliliği etkili olmuştur.

  BölgeBölgelerinYüzölçümleri

  (km2)

  Tarım alanlarının bölge içindeki oranları (%)
  Doğu Anadolu Bölgesi165.436% 10
  iç Anadolu Bölgesi163.057% 27
  Karadeniz Bölgesi143.537% 16
  Akdeniz Bölgesi122.927% 18
  Ege Bölgesi93.139% 24
  Marmara Bölgesi67.306% 30
  G.D. Anadolu Bölgesi59.176% 20

  Bölgelerin yüzölçümleri ve tarım alanlarının bölge yüzölçümüne oranları

  Topraklarımız; Karadeniz Bölgesi’nde bağlık, bahçelik ve ormanlık alanlar, Ege’de endüstriyel bitki alanları, Akdeniz’de endüstriyel bitki alanları ve ormanlıklar, Marmara’da endüstriyel bitki alanları ve tarım arazisi, iç kesimlerde ise tarım alanları ve otlak olarak karşımı­za çıkmaktadır. 

  Tarla arazisi: 22,78
  Nadas: 5,60
  Sebze ve çiçek bahçeleri: 0,88
  Meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler: 3,87
  Orman ve koruluk arazisi: 27,63
  Daimi çayır ve otlak arazisi: 21,86
  Tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan arazi :2,91

  Tarıma elverişsiz arazi:14,47

  Türkiye’de arazinin kullanım durumu (TÜİK, 2008)

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text