Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Geçiş Üstünlüğü Olan Araçların Uyarı İşaretleri

/
/
/
97 Views

Geçiş Üstünlüğü Olan Araçların Uyarı İşaretleri

  • ışıklı uyarı işareti,

Cankurtaran araçlarında, trafik ve genel zabıtaya ait araçlarda mavi-kır- mızı veya mavi, Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmet­lerine tahsis edilen araçlarında mavi, itfaiye ve sivil savunma araçlarında kırmızı renk ve ışık veren ve normal hava şartlarında 150 metreden görü­lebilen, dönerli veya aralıklı yanıp sönen lambalı cihazlardır.

  • Sesli uyarı işareti,

Araçların üzerinde veya görülmeyen kısımlarında bulunan canavar dü­düğü, siren veya çan gibi en az 150 metreden duyulabilecek şekilde ses çıkaran cihazlardır.

Sesler, sivil savunma araçlarında devamlı aynı notadan, diğerlerinde de­ğişik notaların seslendirilmesi şeklindedir.

  • Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan araçların bu amaçla kul­lanılacak ses ve ışık cihazları hakkında “geçiş üstünlüğü hakkının kullanıl­ması esasları” bendinin ikinci alt bendi hükümleri uygulanır.

Geçiş Üstünlüğü Bulunan Araçların İşaretini Alan Araç Sürücülerinin Uyacağı Kurallar

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüleri, bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmak, gerekiyorsa durmak ve bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek mecburiyetindedirler.

Bir kavşakta iken böyle bir işaret alan araç sürücüleri derhal kavşağı boşalt­mak ve gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak ve geçiş üstünlüğüne haiz araçlar tamamen geçinceye kadar bekle­mek mecburiyetindedirler.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text