Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Geçiş Üstünlüğü Hakkının Kullanılması Esasları

/
/
/
85 Views

Geçiş Üstünlüğü Hakkının Kullanılması Esasları

Özel amaçlı taşıtlardan cankurtaran ve itfaiye araçları ile emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanılan, boyama şekilleri ve ayırım işaretleriyle tanınan geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan araçlar dışındaki ayırım işareti bulunmayan ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan diğer araçlardan,

  1. Geçiş üstünlüğü hakkını kullanması gereken güvenlik ve asayiş hizmetle­rinde kullanılanlar gerektiğinde derhal söktürülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti ve devamlı olarak da görülmeyen kısımlarda sesli ihbar işareti bu­lundurmak zorundadır.
  2. Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sa­hip oldukları ayırım işaretiyle belirlenmemiş olan araçlar geçiş üstünlüğü hakkını, gereksiz olmamak şartı ile kendilerine taşıt yolu üzerinde yer açıl­masını sağlamak üzere yeterli şekilde ses cihazlarını ve ışıklı işaretlerini
    kullanarak, gerektiğinde el ve kol işareti yaparak, kara yolunu kullananları uyarmak suretiyle kullanılır.

Bu hakkı gereksiz yere kullananlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu’na göre işlem yapılmakla birlikte Türk Ceza Kanunu hükümleri de uygulanır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text