Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Gazel Nedir Gazel Çeşitleri Hakkında Kısa Bilgi

/
/
/
217 Views

GAZEL NEDİR?

Gazel, Divan Edebiyatı Nazım Biçimlerindendir. Beyit Birimiyle yazılır. Beyit Sayısı 5-12 arasında değişir. İlk beyitine matla, son beyitine makta, en güzel beyitine de beytül gazel adı gazel nedirverilir. Son beyitte şair adını ya da mahlasını kullanır.

GAZEL ÇEŞİTLERİ VE BİÇİM ÖZELLİKLERİ

Gazelde; şarap ve doğa güzellikleri gibi din dışı konular işlenir. Beyitler arasında anlam (konu) birliği olan gazellere yek ahenk gazel; güç ve güzellik (ses) birliği olanına da yek avaz gazel denir.

Gazelin ilk beyiti kendi arasında uyaklı, diğer beyitlerin birinci dizeleri serbest, ikinci dizeleri ilk beyitle (matla) uyaklıdır. Uyak düzeni şöyle gösterilebilir. aa, xa, xa, vb. Bazı gazellerde dizelerin ortalarında da uyak bulunur. Bunlara musammat gazel denir. Fuzuli‘den okuduğunuz gazel bu tür bir gazeldir.

Gazel, Divan Edebiyatı’nda çok kullanılan bir nazım biçimidir. Şairler duygularını coşkulu bir anlatımla gazelde dile getirmişlerdir. Bu nedenle, Divan Edebiyatı’nda çok sevilmiştir.

Bazen şair aşırı bir duyguya kapılarak makta beyitinden sonra da bir iki beyit daha söyleyebilir. Bu tür gazellere müzeyyel (ekli) gazel denir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text