Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Fransız İhtilalinin Nedenleri ve Sonuçları

/
/
/
81 Views

Fransız İhtilali’nin Nedenleri

* Koyu bir mutlakiyetle yönetilen Fransa’da kralın halka baskı yapması,

* Kralın Yediyıl Savaşlarından sonra bozulan ekonomiyi düzeltmek için halka koyduğu vergilerin tepkiyle karşılanması,

* İngiltere ve ABD’de meydana gelen demokratik gelişmelerin Fransız halkını etkilemesi,

* Fransız aydınlarının yazdıkları eserlerde yönetimi eleştirerek halkı aydınlatması.

Fransız İhtilali’nin Sonuçları

* Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıklarına son verilmiştir.

* Egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığını düşünülen mutlak krallıkların yıkılabileceği anlaşılmış ve ulusal egemenlik fikri ortaya çıkmıştır.

* Halkın millet bilincine ulaşması Milliyetçilik akımını ortaya çıkarmıştır.

* Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin yaydığı ulusçuluk hareketleri sonucunda dağılma süresine girmiştir.

* Demokratik yönetim, özgürlük, kanun üstünlüğü, eşitlik, liberalizm, ulusçuluk gibi kavramlar gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Rönesans hareketleri Avrupa’da akıl çağı ve Aydınlanma Çağı’nın ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text