Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Fosiller Bize Neyi Anlatır

/
/
/
602 Views

fosiller bize neyi anlatırFosiller Bize Ne Anlatır?

Geçmiş zamanlarda yaşayan fakat günümüzde soyları tükenen pek çok canlı türü vardır. Kendine yaşam alanı olarak suları belirleyen canlılar hakkında bilgi edinmek mümkündür. Bilim insanları geçmişte yaşamış canlılarla ilgili değişik soruların cevap­larını fosillerde aramaktadır  Bu anlamda fosiller, bir yandan kendileri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlarken diğer taraftan bulunduğu katmanın oluşum tarihi ve oluşum biçimi hakkında bilgi verir. İçinde bulunduğu katman hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Doğada ilk canlının oluşumundan günümüze kadar geçen zaman içinde çok sayıda canlının olduğunu, bunların pek çoğunun günümüzde yaşamadıklarını fosiller yardımı ile öğreniyoruz. Soyu tükenmiş olan pek çok canlıyı tanımamızda fosillerin varlığı inkar edilemez. 

Fosiller bütün bunların dışında enerji de sağlayarak teknolojinin gelişimine de katkıda bulunurlar. Üzerini örten kil, kum gibi tortul tabakalarının altında kalarak sıkışan yüzlerce milyon yıl önce ölen ağaç, bitki gibi canlıların kalıntıları uzun süren bu sıkışmanın etkisi ile petrol, doğal gaz, kömür yataklarını oluşturdu. Oluşum süreci ile oluşum sırasında canlı atıklarının olması sebebiyle bu yakıt türlerine fosil yakıtlar denilmektedir.

Günümüzdeki enerji ihtiyacının çoğunu bu yakıtlar karşılamaktadır. Yani geçmişten gelen dostlarımız yalnızca geçmişin habercisi değil bugünün de teknoloji alanında insanlığın en büyük yardımcısıdır.

Fosilleri ve özelliklerini inceleyen bilim dalma bilim dünyasında paleontoloji, bu bilim dalı ile uğraşan bilim insanlarına ise paleontolog denilmektedir. Bu insanlar fosillerle ilgili olarak inceleme ve araştırma yaparlar. Bu incelemeler sonucunda geçmiş dönemler ve fosili bulunan canlı hakkında bilgi sahibi oluruz. Ayrıca bu incelemeleri yapan paleontologlar yaptıkları incelemeler sonucu Dünya’da meydana gelen iklim ve yeryüzü değişimleri hakkında fosiller yardımı ile milyonlarca yıl öncesine ışık tutarlar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text