Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Fizik ve Teknolojinin Günlük Yaşamımızdaki Yeri ve Önemi

/
/
/
158 Views

Bebek doğduğu andan itibaren merak duygusuyla etrafını tanımaya çalışmaktadır. Merak her yaştan insanın ortak özelliklerinden biridir. İnsanoğlu ilk çağdan günümüze kadar sahip olduğu bilimsel birikimlerle ulaştığı sonuçlara hayal gücünü de katarak bugünün teknolojisine sahip olmuştur. İlk çağdan günümüze bilim ve teknoloji böyle doğdu ve bugünkü seviyesine geldi. Bilim insanın doğayı, evreni tanıma isteği ile etrafındaki varlıkları, olayları kendi ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda değiştirme isteğinin ürünüdür.

Bilim ve teknolojinin bugün ki seviyesine gelmesinde temel bilimler olan matematik, fizik, biyoloji ve kimya vazgeçilmez birer unsurdur. Temel bilim dallarından olan fizik; tıp, astrofizik, kimya ve mühendislik başta olmak üzere birçok değişik bilim dallarıyla sıkı bir ilişki içindedir. Bilim dalları geliştikçe fiziğin teorilerine, tekniklerine ve araştırma yöntemlerine daha çok ihtiyaç duymaktadırlar.

Fiziğin teori ve kanunlarını basit makinelerde olduğu gibi doğrudan günlük hayatta kullanabileceğimiz gibi, dolaylı yollardan da kullanabiliriz. Fizik yasalarını dolaylı yollardan kullanmamızı sağlayan birçok uygulama alanları vardır. Bilimin uygulama alanlarından olan tıp ve mühendislik sayesinde fizik teori ve ilkeleri günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olmuşlardır.

Örneğin; kanın darmarların içinde nasıl ilerlediğini, cisimleri nasıl gördüğümüzü, ağzımızdan sesin nasıl çıktığını ve sesleri nasıl duyduğumuzu açıklarken, devasa binaları yaparken, yaşamımızı devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi, bu enerjinin kaynağını ve doğadaki enerji çevrimini fizik yasalarıyla açıklayabiliyoruz.

Doktorların vazgeçilmezlerinden olan röntgen cihazlarının bulunması ve bugünki seviyeye gelmesi, nükleer enerjinin kullanılmaya başlanması, transformatörler, elekronik cihazlar gibi birçok ürün fizik yasa ve teorileri sayesinde gelişti. Pilin icat edilmesi elektrik akımının incelenmesine yol açtı. Elektriğin sırlarının çözülmeye başlamasıyla telgraf, telefon, akümülatörler, elektrik lambası, dinamo gibi birçok pratik araç günlük hayatımıza girdi.

Yaşantımıza hızlı bir şekilde giren internette bilgiye erişmek için kullandığımız www standardı ve fikri bir fizikçi tarafından fizikçiler arası bilgi paylaşımını hızlandırmak için geliştirilmiştir.

Fizik, hergün karşılaştığımız ışığın ve sesin yayılması, cisimlerin düşmesi, titreşimler, sürtünmeler gibi birçok doğa olayını inceler.

İnsan yaşantısında dün olduğu gibi bugün de mekanik biliminin yeri büyüktür. Suyun akışından tutun da , insanın yaşamını kolaylaştırmak için tasarlanan uçağın uçuşuna, makinelerin çalışmasına kadar tabiattaki bütün hareketler mekanik prensiplerine göre gerçekleşir. Başta makine mühendisliği olmak üzere  mühendisliğin tüm uygulamalarında, fiziğin bölümlerinden biri olan mekanik bilimi yasa ve prensipleri büyük öneme sahiptir.

Fizik bir yandan cisimlerin düşmesi, ışığın yayılması, titreşimler, sürtünmeler gibi her gün tanığı olduğumuz çok sayıda doğa olayıyla ilgilenir; öte yandan uygulama alanının çeşitliliği nedeniyle günlük hayatımızın her zaman içindedir. Fiziğin en önemli konularından biri olan elektrik olmasaydı yaşama düzenimizin nasıl olacağını düşünebiliyormusunuz?

Gelecekte ise süper iletkenliğin yaygın uygulamaları (tekerleksiz çok hızlı trenler, vb.) kuantum bilgi işleme ve iletimi hayatımızı tamamen değiştirmeye aday. Ancak asıl ilginç değişiklikler, şu anda öngöremediklerimiz olacaktır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text