Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Fatiha Suresinin İsimleri ve Anlamları

/
/
/
207 Views

fatiha suresinin isimleri ve anlamlarıFatiha Suresinin İsimleri Nelerdir?, Fatiha Suresinin İsimleri, Fatiha Suresinin İsimleri İle İlgili Bilgi, Fatiha Suresinin Kaç İsmi Var?, Fatiha Suresinin İsimlerinin Anlamı

FÂTİHA SÛRESİ NİN İSİMLERİ

Bir şeyin evveline “Fâtiha” âhirine ve sonuna “hâtime” denildiğinden ve Kur’ân-ı Kerîm’in başı “elhamdülill_âh” sûresi olduğundan bu mübârek sûreye “Fâtiha-i Şerife” denilir. Fâtiha-i Şerîfenin diğer isimleri:

Hamd ve Şükür Sûresi: Cenâb-ı Hakk’a hamd ve şü­kür ile başladığından ve Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk’a mahsus medihler bu sûrede olduğundan bu isim verildi.

Ümmü’l-Kur’ân: Bütün Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hakk’a mahsus medihler ve kullarına emirler ve müjdeler ve korkutmalar icmâlen bu mübârek Fâtiha Sûresinde oldu­ğundan bu sûre-i şerîf Kur’ân’ın anası ve esası yerindedir.

Kenz: Fâtiha-i Şerîfe bir rahmet hâzinesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz “Fâtiha Sûresi arşın altındaki hâ­zineden inmiştir” buyurdular.                                                                           _

Şifâ ve Şâfiye: Peygamber Efendimiz “Fâtiha Sure­si Kur’ân-ı Kerîm’in aslı mesabesinde olup hastalık için okununca şifâ hâsıl olur” buyurduklarından Şifâ Suresi denilmiştir.

Namaz Sûresi: Namazlarda okunması vacip olup Al­lâhü Teâlâ Resûlullâh Efendimize: “Namazı kulumla ara­mızda paylaşırım. Yani namaz kılana sevap verip onu bağışlarım” buyurduklarından bu sûreye namaz sûresi denilir.

Seb‘u’l-Mesânî: Bu Sûre-i celîle Peygamberimize en evvel meleklerin büyüğü olan Cebrail aleyhisselam vası­tasıyla hem Mekke’de ve hem de Medine’de indirilmiştir. Yedi ayetli olması ve her namazda tekrar edilmesi sebe­biyle “Seb’uYmesânî” denilir.

Ta‘lîm-i Mes’ele: Bu sûrede istemenin ve duânın şartı ve edebi öğretilmiştir, istemenin şartı: evvela marifet, son­ra amel, sonra ihtiyacın arzedilmesidir. Edebi ise evvelâ istenilen zatı medih, sonra istediğini almaya ehil olduğunu beyan, sonra en güzel şeyi seçip onu istemektir, istenile­cek en mükemmel şey ise nimetin kendisi değil onu ka­zanma yoludur. Zira bir nimetin doğru yolunu bulmak onu her zaman bulmaktır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text