Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Ezanda Geçen Kelimelerin Türkçe Anlamı

/
/
/
128 Views

ezanın türkçe anlamıEzanın Anlamı, Ezanın Türkçe Anlamı, Ezanda Geçen Arapça Kelimelerin Türkçe Anlamları, Ezanın Türkçe Manası, Ezandaki Kelimelerin Anlamı Nedir?, Ezanın Türkçe Manası

EZANIN TÜRKÇE ANLAMI

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri buyurdular:

“Bilinmelidir ki ezan lafızları yedidir.

Allâhü Ekber:

Allâhü Teâlâ, ibâdet edicilerin ibadetine muhtaç olmak­tan pek yücedir, aslâ muhtaç değildir. Bu mübârek lafız­ların dört defa tekrar edilmesi bu mühim mânânın te’kîdi içindir.

Eşhedü en lâ ilâhe illallah:

Ben şehâdet ederim ki Allâhü Teâlâ hem ibâdete ihti­yacı olmaktan yücave müstağnidir, hem ibâdet edilmeye lâyık ve müstehakolan da ancak o sübhânehûdür.

Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh:

Ben şehâdet ederim ki Peygamberimiz Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem, Allah sübhânehûnün resûlüdür ve Allâhü Teâlâ’ya ibâdet yolunu ondan getirip teblîğ eyleyicidir. Cenâb-ı Hak Tekaddes ve Teâlâ hazret­lerine iayık> ile ibadet, ancak onun -saliallâhü aleyhi ve aiâ âlihi’s-salevâîü ve’t-tahiyyetü- getirip teblîğ buyurduklarıy­la yapılabilir.

Hayye ale’s-salâh, Hayye ale’l-felâh;

Bu iki kelime, kılanı felâha götürecek namazı edâ etme­ye dâvet eder.

Allâhü Ekber:

Allâhü Teâlâ’ya kimse lâyıkı ile ibâdet edemez.

Lâ ilâhe illallâh:

Hiç kimseden Cenâb-ı Tekaddes ve Teâlâ’ya lâyıkı ile ibâdet sâdır olmaz ise de şüphesiz ibâdet edilmeye yegâ­ne lâyık ve müstehak olan ancak odur.

işte namazın ne muazzam ve yüce bir ibâdet olduğunu, vaktinin girmesinin böyle muazzam kelimelerle ilân olun­masından idrâk etmek lâzımdır.

İşte ucuzluk ve bolluk bahardan (namazın fazîleti ezan­dan) belli olur.

Allah’ım, bizi Peygamberlerin Efendisi aleyhi ve aiâ cemîit-Enbiyâi etemmü’s-salavât ve ekmelüttahıyyât hür­metine felâha eren hakîki namaz kılanlardan eyle..

(Mektûbât-ı imâm-ı Rabbânî, (ks.) 1/m, 303)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text