Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  En Çok Kullanılan Reklam Çeşitleri

  /
  /
  /
  90 Views

  En Çok Kullanılan Reklam Çeşitleri

  Reklamlar kullanılacak kıstaslara göre değişik açılardan gruplanabilir. Bu grupla­nmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  Reklamı yapanlar açısından:

  Üretici reklamı:Ürünü üreten firma tarafından yapılan ve bedeli öde­nen reklamdır.

  Aracı reklamı:Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı reklamdır.

  ♦ Hizmet işletmesi reklamı:Banka, sigorta, telekomünikasyon opera­törleri tarafından yapılan reklamlardır.

  Siyasal reklam:Bir siyasi parti ya da bir siyasi aday tarafından yapılan reklamlardır.

  Sosyal sorumluluk reklamı:Toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla yapılır. Devlet, kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da firma tarafından yapılır.

  Kâr amacı gütmeyen kuruluşların reklamı: Kendilerini tanıtmak amacıyla vakıf ve dernek gibi kuruluşlar tarafından yapılır.

  Tüketici tarafından oluşturulan reklam: Herkes tarafından bilinen markalar için, kamuya açık bir şekilde yayılan ve her türlü tüketicinin ürettiği reklamlardır.

  Hedef pazar açısından:

  Tüketici reklamları: Doğrudan tüketiciye, son kullanıcıya hitap eden reklamlardır.

  Ticari reklamlar: Dağıtım kanalında yer alan toptancı, perakendeci gi­bi aracılara yöneliktir. Aracıların, stok bulundurmasını, ürünü satmasını ve tanıtmasını teşvik eder.

  Endüstriyel reklamlar: Ham madde ya da yarı mamul alan işletmelere yöneliktir. Bilgilendirici bir içeriği vardır, ürün özelliklerini iletir.

  Talep açısından:

  Birincil talep reklamı: Belirli bir tür ürün grubuna karşı talep uyandır­maya çalışan reklamlardır. Özellikle yeni ürünler için önemlidir. Genel ürün kategorisine talep arttırmak, pazarı genişletmek amaçlanır. Jenerik reklam olarak da adlandırılır.

  Seçici talep reklamı: Belli bir markaya talep yaratmak için yapılır. Ürün markası tekrar edilerek markanın farkına varılması, benimsenmesi ve marka bağlılığı yaratılmasına çalışılır.

  Mesaj açısından:

  Ürün reklamı:Belirli bir ürünün ve markanın satın alınması amacıyla yapılır. Ürün nitelikleri ve yararları üzerinde durulur.

  Kurumsal reklam:Bir kuruma karşı olumlu imaj oluşturmayı ya da var olan olumlu imajı güçlendirmeyi amaçlayan reklamlardır.

  Mesajın dayanağı açısından:

  Duygusal (transformasyonel) reklam:Marka kullanma deneyimi ile psikolojik yararlar arasında çağnşım kurulan reklamlardır.

  Bilgisel reklam:Tüketicilere gerçekçi, geçerli/uygun marka bilgisinin açık ve mantıksal bir biçimde sunulmasıdır.

  Pazarlama iletişimireklam-cesitleri

  ♦ Açık olup olmaması açısından:

  Gizli reklam: Asıl reklamı yapılan ürün ve hizmetin reklamının, bağlan­tısız bir biçimde dolaylı olarak yapılmasıdır. Örneğin, bir filmde ünlü bir oyuncunun kullandığı cep telefonu gibi.

  Infomercial reklam: Tanıtıcı reklamlardır. Bilgilendirmeyle karışık rek­lam yapmaktır.

  Ödeme açısından:

  Bireysel reklam: Reklam ücreti üretici ya da aracı tarafından ödenir.

  Ortaklaşa reklam:Reklam ücreti bir takım işletmeler tarafından payla­şılarak ödenir.

  Coğrafi açıdan:

  Global reklam: Markanın pazarda bulunduğu tüm ülkeler için tek bir reklam yapmasıdır. Tüm dünya tek bir pazar olarak görülür. Özellikle global marka olmuş parfüm markaları bu şekilde reklam yapar.

  Uluslararası reklam:Çok uluslu şirketler tarafından değişik ülkelerde­ki pazarlar hedeflenerek yapılan reklamlardır.

  ♦ Ulusal reklam: Ülke bazında hedef kitleye ulaşmak için yapılan rek­lamlardır.

  Bölgesel reklam: Belli bölgelerdeki hedef kitleye ulaşmak için yapılan reklamlardır.
  Yerel reklam: Yerel tüketiciler için yapılan genellikle bir şehir ya da il­çe ile sınırlı reklamlardır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text