Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

En Çok Kullanılan Reklam Çeşitleri

/
/
/
137 Views

En Çok Kullanılan Reklam Çeşitleri

Reklamlar kullanılacak kıstaslara göre değişik açılardan gruplanabilir. Bu grupla­nmaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Reklamı yapanlar açısından:

Üretici reklamı:Ürünü üreten firma tarafından yapılan ve bedeli öde­nen reklamdır.

Aracı reklamı:Toptancıların, perakendecilerin ve dağıtıcıların yaptığı reklamdır.

♦ Hizmet işletmesi reklamı:Banka, sigorta, telekomünikasyon opera­törleri tarafından yapılan reklamlardır.

Siyasal reklam:Bir siyasi parti ya da bir siyasi aday tarafından yapılan reklamlardır.

Sosyal sorumluluk reklamı:Toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla yapılır. Devlet, kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da firma tarafından yapılır.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşların reklamı: Kendilerini tanıtmak amacıyla vakıf ve dernek gibi kuruluşlar tarafından yapılır.

Tüketici tarafından oluşturulan reklam: Herkes tarafından bilinen markalar için, kamuya açık bir şekilde yayılan ve her türlü tüketicinin ürettiği reklamlardır.

Hedef pazar açısından:

Tüketici reklamları: Doğrudan tüketiciye, son kullanıcıya hitap eden reklamlardır.

Ticari reklamlar: Dağıtım kanalında yer alan toptancı, perakendeci gi­bi aracılara yöneliktir. Aracıların, stok bulundurmasını, ürünü satmasını ve tanıtmasını teşvik eder.

Endüstriyel reklamlar: Ham madde ya da yarı mamul alan işletmelere yöneliktir. Bilgilendirici bir içeriği vardır, ürün özelliklerini iletir.

Talep açısından:

Birincil talep reklamı: Belirli bir tür ürün grubuna karşı talep uyandır­maya çalışan reklamlardır. Özellikle yeni ürünler için önemlidir. Genel ürün kategorisine talep arttırmak, pazarı genişletmek amaçlanır. Jenerik reklam olarak da adlandırılır.

Seçici talep reklamı: Belli bir markaya talep yaratmak için yapılır. Ürün markası tekrar edilerek markanın farkına varılması, benimsenmesi ve marka bağlılığı yaratılmasına çalışılır.

Mesaj açısından:

Ürün reklamı:Belirli bir ürünün ve markanın satın alınması amacıyla yapılır. Ürün nitelikleri ve yararları üzerinde durulur.

Kurumsal reklam:Bir kuruma karşı olumlu imaj oluşturmayı ya da var olan olumlu imajı güçlendirmeyi amaçlayan reklamlardır.

Mesajın dayanağı açısından:

Duygusal (transformasyonel) reklam:Marka kullanma deneyimi ile psikolojik yararlar arasında çağnşım kurulan reklamlardır.

Bilgisel reklam:Tüketicilere gerçekçi, geçerli/uygun marka bilgisinin açık ve mantıksal bir biçimde sunulmasıdır.

Pazarlama iletişimireklam-cesitleri

♦ Açık olup olmaması açısından:

Gizli reklam: Asıl reklamı yapılan ürün ve hizmetin reklamının, bağlan­tısız bir biçimde dolaylı olarak yapılmasıdır. Örneğin, bir filmde ünlü bir oyuncunun kullandığı cep telefonu gibi.

Infomercial reklam: Tanıtıcı reklamlardır. Bilgilendirmeyle karışık rek­lam yapmaktır.

Ödeme açısından:

Bireysel reklam: Reklam ücreti üretici ya da aracı tarafından ödenir.

Ortaklaşa reklam:Reklam ücreti bir takım işletmeler tarafından payla­şılarak ödenir.

Coğrafi açıdan:

Global reklam: Markanın pazarda bulunduğu tüm ülkeler için tek bir reklam yapmasıdır. Tüm dünya tek bir pazar olarak görülür. Özellikle global marka olmuş parfüm markaları bu şekilde reklam yapar.

Uluslararası reklam:Çok uluslu şirketler tarafından değişik ülkelerde­ki pazarlar hedeflenerek yapılan reklamlardır.

♦ Ulusal reklam: Ülke bazında hedef kitleye ulaşmak için yapılan rek­lamlardır.

Bölgesel reklam: Belli bölgelerdeki hedef kitleye ulaşmak için yapılan reklamlardır.
Yerel reklam: Yerel tüketiciler için yapılan genellikle bir şehir ya da il­çe ile sınırlı reklamlardır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text