Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Ehl-i Kalb – Evliya Olanların Vasıfları

/
/
/
60 Views

evliya olanlar nasıl anlaşılır?, evliyalar nasıl anlaşılır?, evliyaların vasıfları, ehli kalb olanlar nasıl anlaşılır?

Ehl-i Kalb Olanların Vasıfları

Bu kimseler Ulvi Alemin yolunu bulup, ilahi neşeyi elde ettikten, maiyyet-i ilahi sohbet-i Rabbaniyye ile mahzuz ve mütelezziz olduktan sonra mahlukata teveccühü ya tamamen kesmişler veya çok çok aza indirmişlerdir. Bundan ötürü onların kalbinde mahlukata muteallik, fanilere ait herhangi bir iz, bir alaka bulunmaz. Bu yönden çok saf ve berrak bir kalbe sahiptirler. Mezmum ahlaktan hiç birine rastlayamassınız. Zira mezmum olan herşey mahluka teveccühle başlar. Mahlukla alışveriş ve alaka insanı Ulvilikten süfliliğe doğru çeker. İşte bundan sonra Kalbde süfli duygular belirmeye ve sabitleşmeye başlar.

Ehl-i kalb olanlar hassas, saf, berrak ve mutmain bir kalbe sahiptirler. Bu nedenler mukaddesata ait olan hususlar onları derhal etkisi altına alır. İsmu’ullah ve ism-i Nebi onlar için bir hayat iksiridir. Bu isimleri duydularmı sap sarı kesilirler. Havf ve haşyet, hürmet ve tazimle irkilirler. Derhal huzur belirtileri kendilerinde zahir olur.

Kur’an-ı Keri’m ve O’nun ince kıssaslarını dinledirlemi kendilerinden geçercesine bihuş olup mana-yı Kur’an’la bütünleşirler. Kelimat’ı İlahiyye onları sanki her yönüyle ğaşyeder de İlahi ağuşuna alır ve bağrına basarak hemden olurlar.

Ehl-i kalb olanların kalbi çok hassas, nazik ve münkesirdir. Bu itibarla onları incitmek, üzmek kesinlikle çok çok tehlikelidir. Zira onlarla Allah Tealanın inayeti ve tevfiki mabeyninde herhangi bir perde yoktur. Bunun için duaları da bedduaları da çabucak kabule karin olur. Gerçi bedduadan şiddetle kaçınırlar ama, zorlanırlarsa, huzursuz edilirler; Dünya ve içindekilerle alakaya icbar ve ısrar ettirilirlerse gönülden darlık duymaya ve sıkılmaya başlayarak bedduada bulunabilirler. -Meazallah-

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text