Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Düşünceyi Geliştirme Yolları Kısaca Nelerdir

düşünceyi geliştirme yollarıDüşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?, Düşünceyi Geliştirme Yolları Kısaca, Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Bilgi

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Yazar, anlatım tekniklerini kullanarak yazısını yazarken, ileri sürdüğü dü­şünceleri desteklemek, anlattıklarını inandırıcı kılmak için “düşünceyi geliştirme yolları”na (karşılaştırma, tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, benzetme, kişileştirme) başvurur.

♦ Karşılaştırma

♦ Örneklendirme

♦ Tanık Gösterme

♦ Tanımlama

♦ Benzetme

♦ Kişileştirme

Karşılaştırma

İki varlık, kavram veya olayın benzer ya da farklı yönlerinin ortaya kon­masıdır. Daha çok, “oysa, ise, daha, en” gibi ifadelerle karşılaştırma yapı­lır.

Günlüklerde, yaşananlar sıcağı sıcağına yazıldığından, yazara, yazacakla­rını değiştirme olanağı sağlamaz. Oysa anılar, yaşananlar üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yazıldığından, yazara, yazacaklarında istediği de­ğişikliği yapma olanağı sağlar.

Bu parçada yazılma sürecinde günlük ve anı, yazarına değiştirme ola­nağı sağlaması bakımından kıyaslanmış,karşılaştırma yapılmıştır.

Örneklendirme

Bir düşüncenin daha iyi anlaşılması için örnekler vererek düşünceyi oku­run zihninde somutlaştırmaktır.

Halikarnas Balıkçısı, hayatının büyük bölümünü bir kıyı kasabası olan Bod­rum’da geçirmiştir. Bana göre bu yüzden hikâye ve romanlarının hepsinde denizi ve deniz insanlarını ele almıştır. Bazı kitaplarının adları bunun en

güzel kanıtıdır: Deniz Gurbetçileri, Merhaba Akdeniz, Ege Kıyılarından ve Yaşasın Deniz.

Bu parçada yazar, Halikarnas Balıkçısının, Bodrum’da yaşamasının ya­pıtlarının konusuna etki ettiği düşüncesini ortaya koyuyor. Bu düşünce­sini desteklemek için,yapıt adlarını örnek olarak gösteriyor. Yanı örnek- lendirmG yöntemine başvuruyor.

Tanık Gösterme

Bir düşünceyi desteklemek, inandırıcı kılmak için, o düşünceyle ilgili, yetkin kişilerin görüşlerine dolaylı olarak ya da doğrudan yer vermek­tir.

Okura ulaşmış bir yapıt, yazarının değildir artık. Bir bakıma aynı yapıt da değildir; doğru ya da yanlış, öznel ya da nesnel her türlü yoruma açık ol­ması nedeniyle, çoğu kez yazarın bile aklından geçirmediği, gizli anlamlar­la yüklü, karmaşık bir alandır. Roland Barthes’in bir yazısında belirttiği gi­bi: “Yazınsal yapıtlarda son söz okurundur.”

Bu parçada yazar, okura ulaşan bir yapıtın,yazarının olmadığı düşünce­sini ortaya koymuştur. Daha sonra, düşüncesinin doğruluğunu kanıtla­mak ve inandırıcılığını artırmak için tanık gösterme yöntemine başvur­muş; Roland Barthes’in bir yazısından aldığı düşünceye yer vermiştir.

NOT: Tanımlama, Benzetme ve Kişileştirme bir önceki bölümde -Cüm­le Anlamı ve Yorumu- anlatıldığından, bu bölümde anlatılmamıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir