Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Düşünceyi Geliştirme Yolları Kısaca Nelerdir

/
/
/
180 Views

düşünceyi geliştirme yollarıDüşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?, Düşünceyi Geliştirme Yolları Kısaca, Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Bilgi

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Yazar, anlatım tekniklerini kullanarak yazısını yazarken, ileri sürdüğü dü­şünceleri desteklemek, anlattıklarını inandırıcı kılmak için “düşünceyi geliştirme yolları”na (karşılaştırma, tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, benzetme, kişileştirme) başvurur.

♦ Karşılaştırma

♦ Örneklendirme

♦ Tanık Gösterme

♦ Tanımlama

♦ Benzetme

♦ Kişileştirme

Karşılaştırma

İki varlık, kavram veya olayın benzer ya da farklı yönlerinin ortaya kon­masıdır. Daha çok, “oysa, ise, daha, en” gibi ifadelerle karşılaştırma yapı­lır.

Günlüklerde, yaşananlar sıcağı sıcağına yazıldığından, yazara, yazacakla­rını değiştirme olanağı sağlamaz. Oysa anılar, yaşananlar üzerinden belli bir süre geçtikten sonra yazıldığından, yazara, yazacaklarında istediği de­ğişikliği yapma olanağı sağlar.

Bu parçada yazılma sürecinde günlük ve anı, yazarına değiştirme ola­nağı sağlaması bakımından kıyaslanmış,karşılaştırma yapılmıştır.

Örneklendirme

Bir düşüncenin daha iyi anlaşılması için örnekler vererek düşünceyi oku­run zihninde somutlaştırmaktır.

Halikarnas Balıkçısı, hayatının büyük bölümünü bir kıyı kasabası olan Bod­rum’da geçirmiştir. Bana göre bu yüzden hikâye ve romanlarının hepsinde denizi ve deniz insanlarını ele almıştır. Bazı kitaplarının adları bunun en

güzel kanıtıdır: Deniz Gurbetçileri, Merhaba Akdeniz, Ege Kıyılarından ve Yaşasın Deniz.

Bu parçada yazar, Halikarnas Balıkçısının, Bodrum’da yaşamasının ya­pıtlarının konusuna etki ettiği düşüncesini ortaya koyuyor. Bu düşünce­sini desteklemek için,yapıt adlarını örnek olarak gösteriyor. Yanı örnek- lendirmG yöntemine başvuruyor.

Tanık Gösterme

Bir düşünceyi desteklemek, inandırıcı kılmak için, o düşünceyle ilgili, yetkin kişilerin görüşlerine dolaylı olarak ya da doğrudan yer vermek­tir.

Okura ulaşmış bir yapıt, yazarının değildir artık. Bir bakıma aynı yapıt da değildir; doğru ya da yanlış, öznel ya da nesnel her türlü yoruma açık ol­ması nedeniyle, çoğu kez yazarın bile aklından geçirmediği, gizli anlamlar­la yüklü, karmaşık bir alandır. Roland Barthes’in bir yazısında belirttiği gi­bi: “Yazınsal yapıtlarda son söz okurundur.”

Bu parçada yazar, okura ulaşan bir yapıtın,yazarının olmadığı düşünce­sini ortaya koymuştur. Daha sonra, düşüncesinin doğruluğunu kanıtla­mak ve inandırıcılığını artırmak için tanık gösterme yöntemine başvur­muş; Roland Barthes’in bir yazısından aldığı düşünceye yer vermiştir.

NOT: Tanımlama, Benzetme ve Kişileştirme bir önceki bölümde -Cüm­le Anlamı ve Yorumu- anlatıldığından, bu bölümde anlatılmamıştır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text