Dönel Kavşaklardan Dönüş Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

dönel kavşakDönel kavşaklardaki dönüşlerde;

Dönel kavşaklarda da sağa ve sola dönüş kurallarına aynen uymakla birlikte,

  • Sola veya geriye dönecek ise orta adaya bitişik şerit­ten kavşağa girmeye (Re­sim 01.47),
  • Dönel kavşakta geriye dö­necek ise orta adaya bitişik şeritte dönüşe geçmeye,

Orta ada etrafında döner­ken, kavşak çıkışında bu­lunan ve uygun mesafede olmayan bir kara yoluna

veya geçiş yoluna girmek

istemesi hali dışında, şeridini muhafaza etmeye mecburdurlar.

Dönüş sırasında araç sürücüleri; yaya ve bisikletler için yeşil ışık yanmakta iken; yaya geçidinden ve bisiklet yolundan geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler, yayaların ve bisikletlerin geçiş haklarını engellememek şartıyla, dönüşlerine devam edebilirler.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti