Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Divan-ı Hümayun nedir? Üyeleri ve Görevleri Nelerdir?

/
/
/
109 Views

                                                                                               DİVAN-I HÜMAYUN NEDİR? GÖREVLERİ NELERDİR?

 Osmanlı devleti’nde devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı ve yüksek mahkeme özelliği taşıyan kuruldur.

Divanıhümayun’a II. Mehmet (Fatih) Dönemine kadar hükümdarlar başkanlık ederken bu dönemden itibaren sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamıştır.

Divanıhümayun’da alınan kararlar ”Mühimme Defterleri”ne kaydedildi.

Orhan Bey döneminde kurulan kurul II. Mahmut Döneminde kaldırılmıştır.

 

                                                                                                             DİVAN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Sadrazam

⇒ Padişahın mutlak vekilidir.

⇒ Padişahın mührünü taşıyan sadrazam sefere çıktığında ”Serdarı ekrem” unvanı alır.

⇒ Hiyerarşik sıralamada en üstte yer alırdı.

Nişancı

⇒ Tımar sistemi’nin başındaki görevlidir.

⇒ Yazışmalardan sorumludur.

⇒ Padişah belgelerine tuğra çekerdi.⇒

Kubbealtı Vezirleri

⇒ Gerektiğinde valilik ve ordu komutanlığı yaparlardı.

Müftü (Şeyhülislam)

⇒ İfta makamıdır. Divanda alınan kararlar konusunda fetvalar verirdi.

Yeniçeri Ağası

⇒ İstanbul’un güvenliğini sağlardı.

Defterdar

⇒ Mali işlerden sorumludur.

⇒ Hazinenin anahtarı defterdarda bulunurdu.

⇒ V. Rumeli Defterdarı baş defterdardır.

Kazasker

⇒ Eğitim ve hukukun başındaki görevlidir.

⇒ Medrese mezunu ve Müslüman kökenli olmak zorundadır.

⇒ Kadı ve müderrisleri atama ve görevlerinden azletme yetkisi kazaskere aittir. Ancak öneminden dolayı İstanbul kadısı Padişah tarafından atanırdı.

KaptanıDerya

⇒ Donanma komutanıdır.

⇒ Dış ilişkilerden sorumludur.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

2 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text