Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Cumhuriyetin Kurulduğu Yıllarda Sağlık Hizmetleri

/
/
/
84 Views

cumhruşyetin ilk yıllarında sağlık hizmetleri, cumhuriyet döneminde sağlık hizmetleri, Atatürkün Sağlığın Önemini anlatan sözleri, atatürkün sağlık ile ilgili sözleri

Değerli Ziyaretçilerimiz Sizlere Bu Yazımızda
Cumhuriyet’in Kurulduğu Yıllarda Sağlık Hizmetleri
Hakkında Bilgi Vermeye Çalışacağız İyi Okumalar…

CUMHURİYET’İN KURULDUĞU YILLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ

23 Nisan 1920‘de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren, sağlık hizmetleri bağımsız bir bakanlık tarafından yönetilmiştir. Bakanlık 1925 yılında hazırlamış olduğu bir programla sağlık sorunları üzerine dikkatle eğilme gereği dumuştur. Bu programda sağlık teşkilatını genişletmek, sağlık elemanları (hekim,sağlık memuru, ve ebe) yetiştirmek, yeni hastaneler ile doğum ve çocuk bakım evleri açmak, önemli bulaşıcı hastalıklarla (sıtma, verem, trahom, frengi ve kuduz gibi) mücadele etmek, sağlık ve sosyal yardım teşkilatını köye kadar götürmek gibi çok önemli konular ele alınmıştır.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluşundan itibaren çok önemli hizmetleri yerine getirmiştir. Bulaşıcı hastalıklara karşı girişilen köklü tedbirlerle verem, trahom, frengi, sıtma kontrol altına alınmış, çiçek, tifüs, veba, kolera gibi hastalıklar da ülkede pek görülmez olmuştur.

Merkez Hıfzısıhha Müessesi memlekette hüküm süren hastalıkları ve bunların sebepleri ve bunlarla mücadelede güdülecek yollar ve yöntemler hakkında incelemelerde bulunmak, aşılar ve serumlar hazırlamak amacıyla yüksek bir bilim kuruluşu olarak 1931 yılında hizmete açılmıştır.

Sağlık memurları, hemşire ve ebelerin yetiştirilmesi amacı ile Cumhuriyetin ilanından sonra çeşitli okullar açılmıştır.

TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa, 1 Mart 1922 Meclisi açış konuşmasında henüz Milli Mücadelenin bitmemiş olmasına rağmen sağlık hizmetlerinin önemi üzerinde durmuş, izlenecek yolu;

”Milletimizin sıhhatinin korunması ve takviyesi, ölümün azaltılması, nüfusun artırılması, bulaşıcı ve salgın hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya kabiliyetli bir halde sıhhatli vücutlar yetiştirilmei” şeklinde dile getirmiştir.

Atatürk her yıl TBMM’ni açış konuşmalarında sağlık sorunlarına önem ve ciddiyetle eğilerek hükümete konu ile ilgili yol gösterici direktifler vermiştir.

1 Kasım 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Dördüncü Dönem Dördüncü Toplanma Yılını açarken ” Ulusun, ulus gençlerinin, çocukların; sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri üzerine düşmemiz gereken bir dirlik işidir”. Sözüyle yetişen nesillerin sağlığına verdiği önemi vurgulamıştır.

Atatürk 1 Kasım 1937‘de TBMM’nin açılışında bakanlığın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirtmiştir.

”Kendine inkılabın ve inkılapçılığın çeşitli ve hayati vazifeler verdiği Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatli durulacak milli meselemizdir.”

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu mesele üzerindeki sistemli çalışmaları Yüksek Komutayı (TBMM) memnun edecek düzeyde gelişme göstermektedir.

Bakanlığın ”Sağlam ve Gürbüz Nesil Türkiye’nin Mayasıdır.” prensibini kavrayarak çalışmakta olduğunu takdire değer bulurum”. En tabii hak olan sağlık hakkı yeni Türk Devleti’nin kuruluşundan itibaren titizlikle ele alınmış hemen hemen sıfırdan başlanarak büyük aşamalar kaydetmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text