Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Cuma Gününün ve Cuma Namazının Önemi

/
/
/
152 Views

Cuma gününün önemi, İslamda Cuma günü neden kutsaldır?, Cumanın önemi, Cuma namazının yeri ve önemi Cuma günü ve Cuma Namazı hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu.

İslam Dininde Cuma Günü ve Cuma Namazının Yeri ve Önemi

İslam’da haftalık toplu ibadet günü olan Cuma, Cahiliye döneminde ‘’arube’’ olarak anılmaktaydı. Bu günün Cuma olarak isimlendirilmeye başlanmasının İslam öncesi dönemlere uzandığı ifade edilmekle birlikte bu adlandırılmanın hicretten önce Medine’de Ensar tarafından başlatıldığı görüşü de vardır. Kur’an-ı Kerim’in aynı adı taşıyan suresinde yer alan ‘’cuma günü’’ ifadesi (Cuma, 62/9) söz konusu günün, Cuma namazının farz kılınmasından önce de bu adla anıldığına ve bir toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Cuma gününün önemine ilişkin Hz. Peygamber (s.a.v.)’den rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulur: ‘’ Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cumadır; Adem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır.’’ Başka bir hadiste de bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın (icabet saati) bulunduğu haber verilmiştir.

Gerek fert gerekse toplum olarak Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan Cuma gününde şu hususların yapılması sünnet kabul edilmiştir: Boy abdesti almak, bedeni temizlikleri yapmak, güzel elbise giymek, güzel koku sürünmek, camiye erkenden gitmek, kehf suresini okumak, camileri temizleyip kokulandırmak, sabah namazında Secde ve Dehr surelerini okumak, çokça dua ve zikir yapmak, Hz. Peygamber’e Salat ü Selam getirmek.

Cuma Namazının Dindeki Yeri

Cuma namazının farz oluşu Kur’an’da şu şekilde ifade edilir: ‘’Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah’ı anmaya (namaza) koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınca yeryüzüne yayılın da Allah’ın lütfunu arayın ve Allah’ı çok çok anın ki felah bulasınız.’’ Cuma Namazının kuvvetli bir farz olduğu ve bu namazı özürsüz olarak terk etmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih hadisler bulunmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.v.), ‘’Cuma namazını kılmayan bir takım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allah kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.’’ Allah, önemsemeyerek üç Cuma’yı terk eden kişinin kalbini mühürler.’’ Buyurmuştur.

Haftalık bir ibadet olan Cuma Namazının ferdi ve sosyal açıdan çeşitli faydaları vardır. Bu faydalardan birine, aynı yerleşim yerinde yaşayan Müslümanların bir araya gelmeleri ve kendilerini ilgilendiren meseleler hakkında istişare yapmaları, birbirlerinden haberdar olmaları, böylece kaynaşarak birliktelik ruhu kazanmaları örnek verilebilir. Ayrıca hutbede Müslümanlara ve gündemdeki sosyal konulara dair bilgi verilmesi; kişinin dünya telaşından bir nebze de olsa uzaklaşıp vaaz ve nasihat yoluyla manevi ve ahlaki yönünün güçlenmesi gibi hususlar da zikredilebilir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text