ÇOK YÖNLÜ BİR OLAY VE ENDÜSTRİ OLARAK TURİZMİN TANIMI VE MAHİYETİ

ÇOK YÖNLÜ BİR OLAY VE ENDÜSTRİ OLARAK TURİZMİN TANIMI VE MAHİYETİ

Turizmin tarihsel süreç içerisinde pek çok kez tanımı yapılmıştır. Çünkü turizm sürekli gelişme gösteren bir olgudur. Günümüz şartları ve turizm olayını oluşturan faktörler dikkate alındığında turizmi aşağıdaki şekilde tanımlamak mümkündür:Turizm; insanların para kazanma amacı olmaksızın dinlenme, eğlenme, merak, spor, sağlık, kültür, akraba ziyareti, kongre ve seminerlere katılma, kutsal saydıkları yerleri ziyaret etme gibi nedenlerle, sürekli ikamet ettikleri ve çalıştıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki turizm işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetleri talep ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkilerin bütünüdür.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yerel SEO Hizmeti