Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Çocuklarda Korkunun Başlıca Nedenleri

/
/
/
127 Views

Çocuklarda Korkunun Sebepleri ve Korkuyu Yenmek İçin Yapılması Gerekenler

Korku, insanın günlük yaşan­tısının mühim bir parçasıdır. Bu sebeple insanın kork­ması, korkulu halleri hayatası, korkuyu hissetmesi hayatın natural bir gereğidir.

Korkudan arınmış bir hayat dü­şünülemez. Korku, canlıyı uyaran ve kendini savunmasını gerçekleştiren yararlı bir mekanizmadır. Tehlike karşısında enerjiyi artırır, bireyi uyanık tutar. Canlı kaçarak, saklanarak, zorda kalınca mücadele ederek kendini korumayı başarır.

Kısacası belli sınırlar içersinde korku; insanın bedensel, ruhsal ve toplumsal halini denge ve sistem içersinde sürdürebilmesi amacıyla gerekmektedir. Örneğin çocuk kırık not almaktan, katagoride kal­maktan korkuyorsa derslerini günü gününe çalışır, başarılı olur. Fakat korkusu gereğinden çok bulunduğu takdirde bir rahatsızlık var demektir.

Çocuk büyüdükçe, ister istemez belli yaşlara göre değişen birtakım korkulan olacaktır. Bu tür korkuları normal­dir ve hem de ruhsal gelişimleri amacıyla gerekmektedir bile.

Çünkü korku, gerçek ya da muh­temel bir tehdidin idraki demektir ve hayatta kalmak amacıyla şarttır. Yani dünyada hiçbir şey hikmetsiz ya­ratılmamıştır. Örneğin, havlayan bir köpekten korkmak, çekinmek normaldir. Çocuk, bu halde gerçek bir tehlikeden korkmuş ve kaçınmış sayılır. Ama bir ev kedisinden korkması lüzumsuz bir korkudur, başka ismiyle fobidir.

Yaşlarına Göre Çocuklarda Görülen Korkularcocuklarda-korku

♦ 1-2 yaş arasındaki çocukların başlıca korkusu banyo yapmaktır.

♦ Hem de anne ve babadan ayrılma korkusu da bu yaşlarda olağan sayılır.

♦ 3-5 yaşlarında karanlıktan, hayvanlardan, canavardan ve ölümden korkma sayılabilir.

♦ 7-8 yaşlarında, daha çok ya­bancılardan, geceleri fırtınalardan, ölümden, anne-babasını kaybedeceğinden, günlük hayatta karşı­laşacağı tehlikelerden ve okulda başarısız olacağından korkar.

♦ Esasında bu korkuların olması normaldir; zira şunlar çocukların gelişimlerinin bir parçası olarak meydana çıkarlar. Günlük hayatlarını olağan bir şekilde sürdürmelerine de engel olmazlar.

♦ Bu korkuların fazlası süreli ve geçicidir. Bunların yaşanması naturaldır.

Ne yapmalı?cocuklarda-korku2

♦ Çocuğun korkularına anlayış göstermeli, “korkak” olmakla katiyen suçlanmamalıdır. Küçümseme ve alay, çocuğun korkusunu gidermez; yalnızca onu saklı saklı korkmaya iter. Onu dinlemek ve anlamaya çalışmak gerekir.

♦ Eğer çocuk, korkulu bir devre geçiriyor ise ona destek vermeli ve cesaretlendirmelidir. Onu kucaklamak ve öpmelidir. Karan­lıktan korkuyorsa odasına gece lambası koymak yararlı olabilir.

♦ Korkularını yendikçe onu övgü ile karşılayarak moral verilmelidir.

♦Çocuğun korkularının nor­mal bir civarda mi yoksa aşırı bir boyutta mı bulunduğunu belirleme etmekyiz. Korkulan onu rahatsız ediyorsa, onun amacıyla bir gerilim kay­nağı oluyorsa ya da onun önünü kesiyorsa tedavi gerektirir.

♦ Korkularına değil, çocuğumuza sıcakkanlılık göstermeliyiz. Korkula­rının iç yüzü onlara izah edilmek, yaşadığı kaygıların kaynağına inilmelidir. Korkularının nedeni ne olursa olsun çocuğa bilgi ve anlayışla yaklaşılmalıdır.

♦ Çocuğumuzu olası ol­duğunca erken yaşlarda kendi odasına yatırmaya alıştıralım.

♦ Duygularını dinleyelim; onu anlamaya çalışalım. Çocuğumu­zu her vakit destekleyeceğimizi ona hissettirelim ve ona daima itimat verelim.

♦ Çocuğumuz korkuyla uyan­mışsa ve yanımıza gelmek isti­yorsa, olası bulunduğunca onu yatağına geri götürelim ve kendi yatağımıza almayalım. Gerekirse başucunda 10-15 dakika geçire­lim ve uykuya sakince dalması amacıyla yardımcı olalım. Onu gece yanımıza almamız, “Korkmakta haklısın, korkulacak bir hal var.” mesajım almasına sebep olabilir. Bunun yerine, yatağına yatırdığımızda onu öpüp sakin­leştirelim. O anda ilgi ve şefkat gereksiniminin artmış bulunduğunu göz­den kaçırmayalım.

♦Çocuğun korkuları ile yüz­leşmesini sağlayalım. Çocuk, korkularının gerçekte bir temele dayanmadığını anlayınca, bu korkular genelde azalır ya da kaybolur. Çabucak atlatılmaya çalışılırsa çocuğun kaygıları ar­tabilir. Yavaş yavaş, ufak adım­larla ilerlemelidir, yol süresince da çocuğa destek verilmelidir.cocuklarda-korku3

♦ Örneğin, karanlıkta yatmaktan korkan çocuğun evvelce lambası o uyuyana kadar açık tutulur, yavaş yavaş kapı Aralıkken karanlıkta uyumaya alıştırılır, soma kapı kapatılır.

♦ Arada sırada korku, hastalanmaktan, mikroplardan bulunduğu gibi, katagoride söz almaktan çekinme şeklinde de olabilir. Bu hallerde obsesif kompulsif arıza ya da sosyal fobi denilen rahatsızlıklar olup olmadığı araştırılmalıdır.

♦Tüm korkuların gelişiminde modelin mühim bulunduğunu bilelim. Yakınları, bilhassa de anne-babasından birinin karanlık korku­su yaşadığım bilen, bu korkuya tanık olan çocuklar, ister istemez karanlığın ürkütücü bir şey ol­duğunu düşünürler ve benzer reaksiyonlar gösterirler.

♦Çocuğun korkuları, saydı­ğımız bu önlem ve yaklaşımlarla hafiflemiyorsa, günlük yaşantısını aksatacak dereceye vardıysa, bir eksperden yardım istemelidir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text