Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Cemaatle Namaz Kılmanın Önemi ve Faydaları

/
/
/
117 Views

Cemaatle Namaz Kılmanın Önemi

Dinî duyguları yaşamaya yönelik bir çaba göster­memek; insanda mutsuzluk, tatminsizlik ve hayatın zorluklarıyla mücadele etme konusunda savunmasız kalmak gibi olumsuzlukların yaşanmasına sebep ol­maktadır. Allah’ın huzuruna durarak Onun her şeye kadir olduğunu ve tek yardım istememiz gereken mer­ci olduğunu hatırlamak, içimizdeki dertlerin, sıkıntı­ların en büyük ilacı olacaktır. Bu hatırlayış sayesinde, haksızlığa uğrayan teselli bulur, yardıma muhtaç olan en doğru adrese gelmiş olduğunu bilir, korkusu olan emniyet hisseder, endişesi olan Allah’tan başka kim­senin bu endişeleri yok edemeyeceğinin farkına varır.

Namazın zaman kavramıyla da yakın bir alakası vardır ve bize zamanı idare etme, onu idareli kullanma eğitimi verir. Namaz, kişinin yaşadığı bir günlük zaman dilimini beş parçaya böler ve zamanını bu köşe taşlarını göz önüne alarak değerlendirmesini öngörür. Böylece vaktin kıymetine dikkat çekilmiş olur. Haftada bir defa kılman ve yılda iki defa kılman namazlar ise zamanı daha geniş ölçekte değerlendirme vesilesidir.

“Günde beş defa namaz kılan, camide cemaatle na­maz kılmaya gayret eden ve iftitah tekbirini kaçırma­maya çalışan kimse için bir saniyenin bile önemi var­dır.” Bu ibadetin vakitler konusunda bizden ne kadar hassas davranmamız gerektiğini talep etmesine ba­karak şu tespiti yapabiliriz: “Allah Teâlâ bizden planlı yaşayan, bütün hareket ve davranışlarını zamana göre tayin ve temin eden insanlar olmamızı istemektedir.”

Cemaatle namaz kılmak, insanlara sınıf farklılaş­malarının önüne geçebilme imkânı sağlar. Zengin-fa­kir, aydm-cahil çeşitli statülere sahip kişiler aynı safta omuz omuza vererek kardeşlik havasında namaz kı­larlarken, birbirlerine saygı göstermeyi de öğrenirler.

Niyet, namazın şartlarından biridir. Namazın eğitici boyutunun açığa çıkması için niyet bilinci göz ardı edil­memelidir. “Niyet, bilincin eyleme iştirak etmesi hâhdir. Niyetin varlığı ibadete değer kazandırır. Niyetin eylemde yeterince hissedilmemesi, ibadetten alman tadı azaltır.” 

Namaz için niyetimiz, bütün varlığımızla Allah’ın huzurunda bulunmak ve O’na en güzel şekilde kulluk etmeye çalışmak olmalıdır. Bu niyetle dış dünyadan gelen sinyallere kendimizi olabildiğince kapamaya çalışırız. Gözlerimiz bir şey görmemeye, kulakları­mız bir şey duymamaya gayret eder. Aklımıza gelen farklı düşünceleri zihnimizden kovmaya çalışırız. Tek bir hedefe kilitlenme amacmdayken, bütün azalarımız sükûnete kavuşur. Beynimizi kemiren vesveseler, kor­kular, endişeler, gündelik koşuşturma temposunun üzerimize yüklediği ağırlıklar kaybolmaya yüz tutar.

“İnsanın içinde duygu, düşünce ve hareket olarak belirleyebileceğimiz üç güç merkezi bulunmaktadır. Çoğu zaman birbirinden bağımsız bir şekilde çalışan ve farklı işleyiş hızına sahip bulunan bu üç merkezi bir noktada birleştirerek, birbirleriyle etkileşimlerini sağlamak, insanı kendisine tanıtacak mahiyette, de­ğerli bir eylemdir. Namaz kılmak insana bu yetene­ği kazandırır. Bir yandan bedenimizdeki hareketlere hâkim olmaya çalışırken, diğer yandan duygu ve dü­şüncelerimizi belli bir noktada odaklamaya çalışırız.”

Günlük hayatta sık sık duygu ya da düşünce güç­lerinden birinin diğerini bastırdığını ve insanda bir dengesizlik hâli meydana getirdiğini görürüz. Böyle zamanlarda yaralanmalara son derece açık oluruz. Namaz kılmak, kişiye bu dengesizlik hâlinin önüne geçme fırsatı verir.

Olaylara belli bir mesafeden bakabilmek, yaşadığı­mız olayların bizi duygusal olarak etkilemesini engel­lemede büyük bir role sahiptir. Namaza durunca ken­dimizi günlük olayların akışından sıyırma gayretine gireriz. Aklımız, kalbimiz, ruhumuz, tüm bedenimiz tek bir amaca hizmet eder, tek bir noktaya odaklanır.

İnsanın kendisine ve hayata olumlu bir bakış açısı ile bakabilmesi, hem sevgi dolu biri olmasını, hem de sorumluluklarının kolayca üstesinden gelebilmesini sağlar. İşte namaz ile kendisini bir yere ait hissetmek, dinî bir bütünlüğün parçası olma duygusundan kuv­vet almak, ona bu olumlu bakış açısını temin edebilir. Eğer kişi aldığı dinî eğitim sayesinde “Allah sevgisine ulaşan bir insan olabilirse başta insanlar olmak üze­re bütün yaratıkları sevecektir. Bu sevgi ona her türlü güçlüğü yenmesinde yardımcı olacaktır.”

Namazın kötülüklerden alıkoyma, insanın bedeni­ni ve ruhunu arındırma, onu özgürleştirme, ona bir sığınak oluşturma ve onu koruma vasıfları özellikle ayet ve hadislerde veciz bir şekilde anlatılmıştır ve bu yönleriyle namazın eğitsel boyutuna da dikkatler çe­kilmiş olmaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text