Çekişmesiz Yargı Nedir?

Belirli ilişkilerde henüz gerçekleşmemiş fakat gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan tecavüzlerin önlenmesinde, ilgililerin

mahkemece korunmasına Çekişmesiz yargı denir.

Çekişmesiz yargı, başvurma harcına tabidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel