Tarih Archive

Türkler Ana Yurtlarından (Orta Asya) Neden Göç Etmiştir?

Türkler’in Anayurtlarından Göç Etmelerinin Nedenleri Orta Asya’da Moğol İstilası başladıktan sonra bu bölgedeki Türk boyları birbirlerini sıkıştırarak batıya doğru göç etmeye başladılar. 1027 yılında astan Kıtay baskısı sonucunda Türklerin Batı’ya doğru göçü artarak büyümeye başlamıştır. Kay ve

Edirnenin Fethi Hakkında Bilgi

Edirne’nin Fethi Birinci Murad’ın saltanatı ile beraber Osmanlılar için yeni bir şan ve şerefli bir çağ başlamış ve Avrupa’da birçok yerler alınmıştır. Bu fetihler zinciri, Padişahın Kosova savaş alanında şehit edilmesine kadar aksamamıştır. Gelibolu dan pek uzak

Osmanlı Devletinde İlk Kanunlar ve Kurumlar

Osmanlı Devletinde İlk Kurumlar ve Kanunlar Nelerdir? Ertuğrul Gazi’nin Anadolu’ya yerleşmesinden yüz, Osman Bey’in bağımsız bey derecesine yükselmesinden otuz Orhan Gazi’nin Sultan olmasından üç yıl sonra, vezir Alaeddin sayesinde, Osmanlı Sultanlığı kanunlar ve kurumlarla pekiştirildi. Alaeddin’in ilk kanunları

Van Kalesi Hakkında Bilgi

Van Kalesi tarihi, Van Kalesi Hakkında Kısa Bilgi, Van Kalesi Kısaca Van Kalesi MÖ 4000 civarında bölgeye yerleşen Hurriler, 2000 yıl boyunca güçlü konumlarını sürdürmüşler. Bu uzun süreçte başta Asurlular ve Hititler ile olmak üzere sürekli savaşlar

Eski Türk İnancı (Gök Tanrı) İle İslamiyetin Benzer Yönleri

Değerli ziyaretçilerimiz sizlere bu yazımızda Eski Türk inancı olan Gök Tanrı ile İslam dini arasındaki benzer yönleri maddeler halinde sıraladık. Faydalı bilgiler vermeye devam… ♦ Türklerdeki Gök tanrı inancı ile Müslümanlardaki tek tanrı inancının benzer olmaları. ♦

Emevi Devletinin Kısaca Yıkılış Sebepleri

Değerli okurlarımız sizlere bu yazımızda dört büyük halifeden sonra Hz. Muhammed‘in kurmuş olduğu Mekke İslam devletini yöneten Emevilerin Yıkılmalarında önemli rol oynayan etmenleri maddeler halinde sıraladık. Bir sonraki yazımızda görüşmek ümidiyle… Emevilerin  Yıkılmasının Nedenleri ♦ Önemli görevlere

Kösedağ Savaşı Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Kösedağ Savaşı (1243) Alaeddin Keykubat döneminde Anadolu’ya saldırmaya cesaret edemeyen Moğollar, Baba İshak İsyanı’ndan ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tecrübesizliğinden faydalanarak 1242 yılının sonbaharında Erzurum‘a saldırdılar. Burada yaptıkları zulümler ve katliamlar üzerine II. Gıyaseddin Keyhüsrev, 80.000 kişilik ordusuyla

Türk’ün Büyük Zaferi Malazgirt Savaşı

                                                                         

Hendek Savaşı Kısaca Bilgi

HENDEK SAVAŞI HAKKINDA BİLGİ Mekkeliler, Uhud Savaşı‘nda istedikleri sonucu alamadılar. Bu nedenle hazır­lıklar yapmaya başladılar.Tek düşünceleri vardı: Başarmak ve İslamiyet’i tamamen ortadan kaldırmak.Toplanan kuvvetler büyük bir askerî birlik meydana getirdi.Sefere katılan savaşçıların sayısı on binin üzerindeydi ve

Uhud Savaşı Kısaca Bilgi

UHUD SAVAŞI HAKKINDA BİLGİ Mekkeliler, Bedir Savaşı’nın intikamını almak için 3000 kişilik büyük bir ordu hazırlayarak Medine üzerine yürüdüler. Hz. Peygamber Medine’de kalıp savunma savaşı yapma düşüncesindeydi. Fakat yapılan toplantı neticesinde Bedir Savaşı’na katılamamış veya yeni Müslüman
Genel Genel