Nedir Archive

Kültür Nedir

Kültür Nedir? Kültür, toplumsal yapının mühim parçalarından biridir. Kısaca bir toplumun yaşa şekli olarak tariflenebilecek kültür, doğumdan ölüme kadar hayat sürdüğümüz her anı ve ilişkilerimizi içine alan ve etkileyen geniş bir kavramdır. Kültür kelimesinin asli olarak dört

Toplumsal Yapı Nedir? Ne Demektir

Toplumsal Yapı Nedir? Toplumsal yapı kavramı, toplum içersinde olup biteni gözlemlemeye, bildirime ve analiz etmeye yardımcı olan bir vasıta olması yönünden ehemmiyet taşımaktadır. Toplumsal yapı kavramı; detaylı toplumların yapısını, toplumsal olayları, toplumsal gelişmeleri, toplumsal temaslari meydana koymaya

Toplum Nedir? Ne Demektir?

Toplum Nedir? İnsan, dünya üzerinde var olduğu ilk dönemlerden bu yana hep bir topluluğun üyesi olarak yaşamını sürdürmüştür. Anadolu’dan örneklerine bakılırsa bir dönem, Nevşehir‘e yakın Kaymaklı yer altı şehrinde olduğu gibi saldırılardan korunmak için yer altında kayaları

Erozyon Nedir, Nedenleri

Erozyon Nedir Erozyon (toprak aşınımı), bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu koruyucu örtü­den yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması ola­yıdır. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olması- dıı. Arazi eğimi, toprak yapısı,

Hava Kirliliği Nedir, Nedenleri

Hava Kirliliği Nedir Hava, atmosferi oluşturan gazlardan meydana gelen bir karışımdır. Bu karışım %78 azot, %21 oksijen, %1 argon, karbon dioksit ve diğer gazlardan oluşmaktadır. Hava kirliliği, sanayi tesislerinden salınan gazlar, uçucu kimyasal maddeler, ko­nutlarda ısınma amacıyla

Toprak Kirliliği Kısaca Nedir

Toprak Kirliliği Nedir Canlı yaşamının en yoğun bulunduğu biyosferde tüm karasal ekosistemler için ta­şıyıcı unsur olan toprak, doğrudan veya dolaylı yollardan kirlendiğinde canlılar için önemli sorunlarlar oluşturur. Kirlenen toprağın temizlenip arındırılması ise diğer or­tamlara göre çok daha

Su Kirliliği Nedir, Su Kirliliğinin Nedenleri

Su Kirliliği Su, canlıların neredeyse tamamı için önem taşımaktadır. Bir insanın her gün sadece biyolojik gereksinimi için 2 litre temiz su tüketmesi gerektiği bilinmektedir. Su kirliliği, evsel ve endüstriyel sıvı atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara boşaltılmaları, tarımda verimi

Minyatür Nedir

Minyatür Sanatı Nedir? Türk sanatı deyince akla ilk ge­len kadim sanat türlerimizde biri olan ve bir bakıma bize bizi anlatan, aynı zamanda Osmanlı saray kültürü hakkında da bilgi veren ”minyatür” sanatından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu ya­zımda en

Etkili İletişim Nedir Yolları ve Teknikleri

Etkili İletişim Nedir? Hiç etrafınızdaki insanları fark etmeden kırdığınız vakitler oldu mu? Ya da hiç kendinizi ansızın nasıl büyüdüğünü anlayamadığınız bir kavganın içersinde buldunuz mu? Peki, şu şekilde sorsam karşınızdaki şahısyle bir türlü düzgün bir etkileşim kuramadığınızı

Sosyopat Nedir? Sosyopat Ne Demek?

Sosyopat (Antisosyal Kişilik Bozukluğu) Nedir? 21 yüzyıldan bahsedenler, bu yeni teknoloji çağını, bilgi­nin en yüce değer olduğu, bireysellik ve özgürlüğün kavramsal olarak yerine oturduğu en mutlu çağ olarak bizlere tanım­lıyordu. Beklentilerle 16 yılını geride bıraktığımız bu çağ,
Genel Genel