Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :
  img

  Büyük Selçuklular Hakkında Bilgi

  /
  /
  /
  127 Views

  büyük selçuklu devleti
  * Selçuklular, Oğuzların 24 boyundan biri olan Kınık boyuna mensuptur.

  * Selçukluların atası olan Selçuk Bey 10.yüzyıl sonlarında Oğuz Yabgu Devleti‘nde Subaşı (ordu komutanı) görevinde bulunmakta idi.

  * Devletle arası açılan Selçuk Bey kendisine bağlı Oğuzları alarak Maveraünnehir bölgesine gelmiş ve burada Samanoğullarının etkisiyle İslamiyet’i kabul etmiştir.

  * Selçuk Bey’in yaşlanmasıyla Oğuzların başına geçen oğlu Arslan Yabgu’yu 1025 yılında Gazneli Sultan Mahmut tutsak etmiştir.

  * Selçukluların başına geçen Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler Horasan’a inerek Gaznelilerle

  mücadeleye başlamışlardır.

  * 1040 yılında Dandanakan Savaşı ile Gaznelileri büyük bir bozguna uğratan Selçuklular kuruluşunu tamamlarken Gazneliler yıkılışa geçmiştir.

  * Dandanakan Savaşı’ından sonra İslam dünyasının Siyasi liderlerini ele geçiren Selçuklular, bir taraftan Abbasi Halifeliğini korurken, diğer taraftan İslamiyet’i yaymak ve Türkmenlere yurt bulmak amacıyla Anadolu’ya akınlar yapmışlardır.

  * Bizanslılarla yapılan ilk büyük savaş olan Pasinler Savaşı‘nı Selçuklular kazanmıştır (1048).

  * Tuğrul Bey’den sonra Selçukluların başına geçen Alp Arslan, Malazgirt Savaşı‘yla Bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğünü sona erdirirken, Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır.

  * Alp Arslan’dan sonra Selçuklu Devleti’nin başına geçen oğlu Melikşah döneminde Selçuklular, Orta Asya’dan Ege kıyılarına ve Mısır’a kadar hakim olarak en geniş sınırlara ulaşmışlar ve en parlak dönemlerini yaşamışlardır.

  * Melikşah’tan sonra oğulları arasında yaşanan taht kavgaları Selçukluların zayıflamasında etkili olmuştur.

  * 1118 yılında Selçuklu tahtına çıkan Sultan Sencer, devleti tekrar eski itibarına kavuşturmuşsa da 1141 yılında Karahitaylara Katvan Savaşı‘nda yenilmesiyle devlet yıkılışa geçmiştir.

  * 1153 yılında vergi vermek istemeyen Oğuzlar üzerine yaptığı seferde esir düşen Sencer, esaretten kurtulmuşsa da 1157 yılında ölümüyle devlet yıkılmıştır.

  Selçukluların Yıkılma Nedenleri
  * Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşanması,

  * ”Fethedilen yerler fethedenin malıdır” anlayışıyla komutanlara geniş iktalar verilmesi,

  * Abbasi halifelerinin eski güçlerine kavuşmak için Selçukluların aleyhinde çalışmaları ve Selçuklulardaki taht kavgalarına karışmaları,

  * Haçlı Seferlerinin olumsuz etkisi,

  * Oğuzlara yönetim ve askeri kadroda görev verilmeyerek devlete küstürülmesi,

  * Batınilerin zararlı çalışmaları,

  * Atabeylerin, merkezi otoritenin zayıflamasıyla bağımsız hareket etmeleri.

  Büyük Selçuklu Topraklarında Kurulan Devletler, Beylikler Ve Atabeylikler

  Hanedan Üyelerinin Kurduğu Atabeylikler
  Devletler

  * Börüler (Şam Atabeyliği)
  *Irak ve Horasan Selçukluları (1119-1194) * Zengiler(Musul Atabeyliği)
  *Kirman Selçukluları (1068-1187) * Salgurlular (Fars Atabeyliği)
  *Suriye Selçukluları (1069-1118) * İl-Denizler (Azerbaycan Atabeyliği)
  *Türki (Anaolu) Selçukluları (1077-1308) * Beğ-Tekinoğulları (Erbil Atabeyliği)

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text