Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Briand – Kellog Paktı Kısaca Nedir?

/
/
/
290 Views

Briand – Kellog Paktı Ne Zaman İmzalandı?, Briand – Kellog Hangi Devletler Arasında İmzalandı?, Briand – Kellog Paktının Amaçları

Briand – Kellogg Paktı (1928)

♦ Locarno Antlaşması’na rağmen, Almanya’dan çekinen Fransa, ABD ile karşı­lıklı ilişkilerinde savaşa başvurulmaması ilkesine dayalı bir barış paktı yap­mayı istemiştir.

♦ Bunu reddeden ABD, bütün büyük devletlerin, muhtemel bir savaşı lanetle­me paktı imzalamalarını önermiştir.

♦ ABD Dış işleri Bakanı Kellogg’un öncülüğünde birçok Avrupa ve dünya dev­letinin katılımıyla Briand Kellog Paktı imzalanmıştır.

♦ Bu paktla ülkelerin topraklarına yapılacak saldırılara karşı yapacakları sa­vunma savaşı dışındaki savaşLar kanun dışı sayılmıştır.

♦ Türkiye ve Sovyet Rusya kısa bir süre sonra bu pakta katılmıştır (1929).

♦ Paktın amacı devletler arası sorunların barış yoluyla çözülmesi ve dünyada kalıcı bir barış ortamının oluşturulmasıdır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text