Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Briand – Kellog Paktı Kısaca Nedir?

  /
  /
  /
  241 Views

  Briand – Kellog Paktı Ne Zaman İmzalandı?, Briand – Kellog Hangi Devletler Arasında İmzalandı?, Briand – Kellog Paktının Amaçları

  Briand – Kellogg Paktı (1928)

  ♦ Locarno Antlaşması’na rağmen, Almanya’dan çekinen Fransa, ABD ile karşı­lıklı ilişkilerinde savaşa başvurulmaması ilkesine dayalı bir barış paktı yap­mayı istemiştir.

  ♦ Bunu reddeden ABD, bütün büyük devletlerin, muhtemel bir savaşı lanetle­me paktı imzalamalarını önermiştir.

  ♦ ABD Dış işleri Bakanı Kellogg’un öncülüğünde birçok Avrupa ve dünya dev­letinin katılımıyla Briand Kellog Paktı imzalanmıştır.

  ♦ Bu paktla ülkelerin topraklarına yapılacak saldırılara karşı yapacakları sa­vunma savaşı dışındaki savaşLar kanun dışı sayılmıştır.

  ♦ Türkiye ve Sovyet Rusya kısa bir süre sonra bu pakta katılmıştır (1929).

  ♦ Paktın amacı devletler arası sorunların barış yoluyla çözülmesi ve dünyada kalıcı bir barış ortamının oluşturulmasıdır.

  Leave a Comment

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text