Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Biyolojik Yaşam Döngüsü Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

/
/
/
154 Views

Biyolojik yaşam döngüsü, biyolojik yaşam döngüsü nedir kısaca, biyolojik yaşam döngüsü hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu.

BİYOLOJİK YAŞAM DÖNGÜSÜ

Tanım: Biyoloji’de yaşam döngüsü bir canlının geçirdiği değişikliklerle tekrar başladığı noktaya dönmesidir. Biçim değişiklikleri büyüme, eşeysiz üreme, ve/veya eşeyli üreme gibi süreçleri içerir.

Bazı canlıların yaşam döngüsünde bir türün farklı soyları birbirini izler: Embryophyta ve su yosunlarının çoğu için iki çok hücreli evre vardır ve yaşam döngüleri soyların almaşı olarak adlandırılır: kırmızı algler gibi üç ya da daha fazla çok hücreli evresi olan canlılar için daha çok yaşam öyküsü terimi kullanılır.

Eşeyli üremeyi içeren yaşam döngüleri birbiri ardına gelen haploit (n) ve diploit (2n) evreleri içerir yani ploitlik değişikliği vardır. Diploit evreden haploit evreye geçiş için mayoz ölünme şarttır. Ploitliğin değişikliği için tip döngüsü vardır.

♦ haplontik yaşam döngüsü — haploit evre çok hücreli, diploit evre tek hücrelidir; mayoz bölünme ”zigotik” tir.

♦ diplontik yaşam döngüsü — diploit evre çok hücrelidir ve haploit gametler oluşur; mayoz bölünme ”gametik” tir.

♦ haplodiplontik yaşam döngüsü (diplohaplontik, diplobiontik ya da dibiontik yaşam döngüsü de denir.) — hep haploit hem de diploit evreler çok hücrelidir; mayoz bölünme ”sporik” tir.

Mitoz bölünme olduğunda ise yaşam döngüleri farklılaşır. Zigotik mayoz ve gametik mayoz’un birer mitoz evreleri vardır. Zigotik mayozda n evresinde, gametik mayozda da 2n evresinde mitoz bölünme olur. Dolayısıyla zigotik ve gametik mayoza birlikte haplobiontik denir. Sporik mayoz ise her iki evrede de mitoz içerdiğinden diplobiontik olarak adlandırılır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text