Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Birinci Dünya Savaşının Kısaca Sonuçları

/
/
/
93 Views

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI

İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı’nda yenildi. Savaş sonrasında Avrupa’nın sınırları değişti. Çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalandı. Avusturya, Macaristan, Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya devletleri kuruldu. Osmanlı Devleti’nden ayrılan Ürdün, Arabistan, Irak, Suriye bağımsız devlet oldu. Avrupa’da monarşi yönetimleri yıkılarak cumhuriyet rejimleri kuruldu. I.Dünya Savaş’ından sonra Osmanlı toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi.Türk milleti bu işgalleri kabul etmeyerek Kurtuluş Savaşı’m başlattı. Bu savaştan zaferle ayrılan Türk milleti yeni bir devlet kurdu. I. Dünya Savaşı’nın getirdiği maddi ve manevi zararlar devletleri barış arayışına yöneltti. Dünya barışını sağlamak amacıyla “Milletler Cemiyeti” kuruldu. Sömürgecilik nitelik değiştirip mandacılık yayıldı.

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı devam ederken Türk topraklarını paylaşmak için birçok anlaşma yapmışlarıdır. Bunların en önemlileri Sykes-Picot (Sayk-Piko), St. Jean De Maurienne (Sen Jan dö Möriyen) ve Mc Mahon (Mak Mahon) anlaşmalarıdır. Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra gerçekleşen işgallerin hiçbiri tesadüf olmayıp daha I. Dünya Savaşı devam ederken imzalanan bu gizli antlaşmalara dayanmaktadır.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text