Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Bireylerin Trafik Kurallarına Uymaları Bir Alışkanlık ve Yaşam Tarzı Olarak Benimseyebilmeleri İçin Neler Yapılabilir

/
/
/
114 Views

ehliyet kursu2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planını hazırlama ve ilgili kuruluşlarla iş­birliği yaparak uygulama görevi Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecinin en önemli bölümü, okullarda verilen eğitimdir. Ülkemiz nüfusunun çok genç olması ve ilk ve orta öğretim düzeyinde 14.000.000‘dan fazla öğrencinin bulunması, okullarda verilen eğitimi daha da önemli kılmaktadır. Trafik güvenliği bilincine sahip, kendisine ve çevresine karşı sorumluluklarını bilen, trafik kültürüne haiz bireylerin yetiştirilmesi ancak eğitimle mümkündür. Okul dö­neminde alınacak bilinçli bir trafik eğitimi, trafik kurallarına uymayı bir alışkanlık haline getirecek ve trafikte güvenliğin en önemli husus olduğu bilincini yerleştire­cektir. Bu amaca yönelik olarak okullarda ortaöğretim düzeyinde trafik eğitimi, 1992 yılında “Trafik Bilgisi” adı altında seçmeli ders olarak verilmesi kararı ile başlamıştır. İlköğretim düzeyinde trafik eğitimi ise bağımsız bir ders olarak 1997 yılından itiba­ren “Trafik ve İlk Yardım Dersi” adı altında okutulmaya başlanmıştır.

Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucu sertifika vermek, trafik ile ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak ve özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bun­ları her safhada denetlemek göre­vi de Karayolları Trafik Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir.

Bu amaçla Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği düzenlemiş ve 1987 yılında sürücü eğitimi vermek üzere ilk kez Motorlu Taşıt Sürücü­leri Kursu açılmıştır.

çocuk trafik parkları Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanun’a dayanı­larak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde, okul öncesi ço­cuklara ve ilköğretim öğrencileri­ne trafik bilgisi vermek ve kuralla­ra uyma alışkanlığı kazandırmak amacı ile il özel idareleri ve bele-

diyelere, ilin ihtiyacına cevap vere­cek sayıda çocuk trafik eğitim parkı yapma/yaptırma görevi verilmiştir (Resim 01.02).

Yine aynı Kanun’a göre yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyon kuruluş­larının, haftalık eğitim programlarının en az 30 dakikasını trafik eğitim programları­na ayırmaları zorunlu hale getirilmiş, bu zorunluluğun 09.00-21.00 saatleri arasında uygulanması ise Yönetmelikle belirlenmiştir. programların denetiminin ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılması öngörülmüştür.

Trafik kazalarının azaltılması için trafik eğitimi etkili ve yaygın bir şekilde sür­dürülmektedir. Ülkemizde trafik eğitimine yönelik son yıllarda çeşitli çalışmalar da yapılmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülürken bir kısmı ise özel kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text