Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Bilimsel Çalışma Nedir? Nasıl Yapılır?

/
/
/
244 Views

Bilimsel Çalışma Nedir?, Bilimsel Çalışma Nedir Nasıl Yapılır?, Bilimsel Çalışma Kısa Bilgi, Bilimsel Çalışmanın Tanımı, Bilimsel Çalışma Ne Demek, Bilimsel bilimsel çalışma nedirÇalışma Kısaca Nedir?, Bilimsel Çalışma Kısaca, Bilimsel Araştırma Basamakları, gBilimsel Çalışma Hakkında Bilgi…

Bilimsel Çalışma Nedir?
Bilim, kural haline gelmiş (kesin, değişmeyen) bilgiler topluluğudur.
Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi (Fizik,Kimya, Biyoloji ) vb.
Bilimsel çalışmalarda anahtar kelime “merak” etmektir.
Canlı ve cansız bütün varlıklar insanoğlunun ilgisini çekmiştir.
Aklımıza birçok bilinmeyen çözüm isteyen sorular(Problemler)takılmıştır.
Bilinmeyenleri çözmeye çalışan bilim adamaları bir çalışma yöntemi izler.
Bilim adamlarının bilimsel bir problemin cevabını bulmak için bilimsel yöntemlere göre yaptığı çalışmalara bilimsel çalışma denir.

BİLİM : Hayatta karşımıza çıkan sorulara cevap arama uğraşıdır. Soruların cevapları aranırken tarafsızlık temel ilke olmak zorundadır. Merak edilen soruların cevapları aranırken izlenen yola yapılan açıklamalara bilimsel yöntem yada bilimsel metot denir.

BİLİMSEL METODTA İZLENECEK YOLLAR :

1-) Problemi ortaya koymak veya konu tespiti yapmak. Merak edilen bir konu hakkında neden, niçin şeklinde yapılan soru önermeleri bilimsel problemi ortaya koyar.

2-) Problem ile ilgili gözlem yapmak, verileri toplamak :Beş duyu organı ile yapılan incelemelere gözlem denir. Gözlem yaparken sadece duyu organları kullanılıyorsa bu gözlem şekline nitel gözlem denir. Hata oranı yüksektir. Araç ve gereçler kullanılarak yaptığımız gözleme ise nicel gözlem denir.

VERİ TOPLAMAK : Gözlem yapılarak elde ettiğimiz gerçeklere veri diyoruz. Bir başka deyişle veri, özel bir probleme ait gerçeklerdir.

3-) Hipotez kurmak : Bir problemin çözümü için ortaya konulan geçici çözüm yoludur. İyi bir hipotez kısa ve özlü olduğu kadar eldeki verilerin çoğunu da kapsamalıdır.

• Hipotez verilere aykırı olmamalı
• Probleme çözüm önermiş olmalı
• Yeni gerçeklere ve tahminlere yol açabilmeli
• Deney ve gözlemlere açık olmalı

4-) Tahmin yapmak : Tahmin ; akla, mantığa, verilere dayanarak bir olguyu ya da olayı kestirme yaklaşık olarak kestirme işidir. Tahmin tezimiz hipotezim doğru ise ……………olmalı, olmalıdır cümleciğine uygun olmalıdır. Böylece hipotezden yeni sonuçlar çıkartmak mümkün olur.

5-) Hipotezi kontrollü deneylere sınamak : Hipotezle ilgili tahminler kontrollü deneylerle sıvanır. Kontrollü deneyler iki deney grubu halinde yapılır. Bunlardan birisi kontrol grubu, diğeri ise deney grubudur. Kontrol grubu ile deney grubunun tüm şartları aynıdır. Ancak denenmek istenen fikir deney grubuna uygulanırken kontrol grubuna uygulanmaz.

6-) Doğruluğuna karar vermek : Hipotezi sınadığımız deneylerin neticesinde iki durum ile karşı karşıya kalırız.
• Hipotez doğru : Yapılan kontrollü deneyler sonucunda hipotezin doğruluğu ispat edilirse hipotez geçerlidir.
• Hipotez yanlış : Kontrollü deneyler sonucunda hipotez yanlış çıkarsa hipotez kesinlikle terk edilmez ancak değiştirilir. Yeni bir hipotez kurulur, işlemler tekrar edilir.

7-) Teori : Kökleşmiş hipotezlerdir. Doğruluğu tam ispatlanmadığı gibi çürütülememiş hipotezlerdir. Bu hipotezler yeni bulgularla da sürekli olarak desteklenirler. Hipoteze oranla gerçeklere daha yakındırlar.
Fakat ilerleyen zaman içinde çürütülebilirler…

Kanun ve Gerçek : Her bilim adamı tarafından aynı sonuçlarla tekrar edilebilen gözlemlerdir. Teoriler çürütülemezlerse ve geniş geçerlilik kazanmışlarsa kanun ve gerçeklere dönüşürler.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text