Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Yöntemleri ve Teknikleri

/
/
/
104 Views

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır Yöntemleri ve Teknikleri

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır, Bilimsel Araştırma Yapıyorum, Bilimsel Araştırma Yapmak Hakkında Bilgi, Bilimsel Araştırma Nedir? Nasıl Yapılır?,
Bilimsel Araştırma Teknikleri Hakkında Bilgi, Bilimsel Araştırma Çeşitleri Hakkında Bilgi, Bilimsel Araştırma Özet Bilgi, Bilimsel Araştırma Örnekleri Hakkında Bilgi, Bilimsel Araştırma Yapmak İçin Ne Gereklidir?, Bilimsel Araştırma Yapabilmek İçin Öğrenmemiz Gerekenler Nelerdir?,Bilimsel Bilginin Özellikleri, Bilimin Özellikleri…

Bilim evrenseldir; ancak bazı tarihsel ve kültürel ortamlar bilime daha elverişli koşullar  sunar. Bilimsel gelişmeler elverişli kültür ortamı ile sağlanır.

Bilimin özellikleri

Bilim olgusaldır; doğrudan veya dolayısıyla gözlenebilir
olgular dile getirilir,

Mantıksaldır,

Objektiftir; ancak her zaman tam bir nesnellik sağlanamaz,

Eleştiricidir,

Genelleyicidir; önermeleri genelleme niteliğindedir, olgular arasında değişmez bazı ilişkileri sunar,

Seçicidir; olgunun incelenebilmesi problemle ilgili olmasına bağlıdır, Bir takım varsayımlara dayanmaktadır. Yıldırım, C. (2011). Bilim Felsefesi (15.Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yeni bilim anlayışı bireyin bilişsel becerilere ve bilimsel tutuma sahip olmasını gerektirir. Bilişsel beceriler “ gözlem yapabilme”, “deney yapabilme”, “sınıflandırabilme”,“ölçebilme”, “sonuç çıkartabilme”, “yorumlayabilme”, “sözlü ve yazılı iletişim kurabilme” gibi özellikleri ifade ederken bilimsel tutumlar ise “meraklılık”, “kuşkuculuk”, “alçak gönüllülük”, “açık fikirlilik”, “sabırlılık”, “dürüstlük” gibi özellikleri içerir Yaşar, Ş.(1998). Çağdaş Bilim Anlayışı. Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. (Editör: G. Can). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 153-160.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text