Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi Tarihi Hakkında Bilgi

/
/
/
103 Views

Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi Ne Zaman Yapıldı?, Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesinin Tarihçesi, Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi Hangi Yıl Yapıldı?, Edirnedeki Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi İle İlgili Bilgi

Bayezid Külliyesi ve Sağlık MüzesiBAYEZİD KÜLLİYESİ VE SAĞLIK MÜZESİ

Tunca Nehri üzerindeki köprülerden Yalnızgöz Köprüsü’nü geçer geçmez Edirne’nin en önemli tarihi ya­pılarından biri olan 2. Bayezid Külliyesi’ne gelirsiniz. Sekizinci Osmanlı padişahı olan 2. Baye­zid, 30 yıllık saltanatında barış­çı ve sakin bir hayat istemişti. Sultan, İslami bilimler, matematik, edebiyat ve felsefe eğiti­mi almıştı. Hattat, şair ve bestekârdı. Arapça ve Farsça bilirdi. Dindardı, hayır ve din işleri ile çok uğraştığı için ken­disine “Bayezid Veli” denilirdi. 1484 yılında Edirne’ye geldiğin­de şehrin ileri gelenlerinin iste­ği üzerine külliyenin yapılması­nı emretti. Padişahın sağladığı maddi ve manevi olanaklarla tamamlanan külliyenin giderle­rini karşılayabilmek için 2.Bayezid tarafından birçok ge­lir kaynağı da vakfedilmiştir. 2. Bayezid Külliyesi, Bursa ve İs­tanbul Fatih külliyelerinden  sonra Osmanlı İmparator­luğunun geniş kapsamlı düşü­nülmüş üçüncü külliyesidir.

1484-1488 yılları arasında Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmiş olan ve yüze yakın kubbeyle örtülü olan külliye, 11 yapılık büyük bir kompleksti. Cami, medrese, tabhane (misa­firhane), darüşşifa, hamam, imaret, değirmen, köprü, meh­terhane, sıbyan mektebi ve mu- vakkithaneden (zaman ve tak­vim bildiren bölüm) oluşmuş olan külliyenin bugün 6 bölümü ayaktadır.

Cami, külliyenin merkezin­dedir. Kemersiz ve sütunsuz olan yapı kare planlıdır. Kubbesi 19.34 m. yüksekliğindedir. Sade bir cami olmasına karşın muh­teşem bir minberi vardır. Tek şerefeli minareleri 38.50 m. yüksekliğindedir.

Kare planlı ve kubbeli bir yapı olan tıp medresesi (Med- rese-i Etibba) caminin yanında­dır. Medresede, 1 profesör (mü­derris), 2 yardımcı, 1 kütüphaneci ve 2 hizmetli çalışırdı. Medrese­de, 18 öğrenci odası ve 1 dersha­ne vardı. Öğrencilerin tüm ge­reksinimleri karşılandığı gibi ayrıca günde 2 akçe de maaş öde­nirdi. Camin iki yanında 4 oda­lı 2 misafirhane bulunuyordu.

Darüşşifa, caminin hemen sağ tarafındadır. 3 bölümden  meydan gelir. Darüşşifalar, akıl hastaneleriydi. Birinci avluda poliklinik odası, mutfak, hizmet odaları ve ilaç depoları vardı. İkinci avludaki 4 odada üst dü­zey personel çalışırdı. Yataklı tedavi bölümü olan şifahanede ise 6 kışlık, 4 yazlık hasta odası ve müzik sahnesi bulunuyordu. Kayıtlarda hastanenin 32 yatak­lık bir kapasitesi olduğu yazılı­dır. Ortadaki şadırvandan akan suyun sesi hastayı huzura kavuş­turmak içindi.

1617 yılındaki kayıtlara göre külliyede çalışan 228 kişi­ye günde 1018 akçe maaş öde­niyordu.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

1 Comments

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text