Başvurma Harcının Konusunu Oluşturan İşlemler

Başvurma harcının konusunu: dava açma, davaya müdehale, tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ce delil tespiti, çekişmesiz yargı işlemleridir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel