Başkırtlar Hakkında Kısa Bilgi

başkırtlar
*Ural Dağları çevresinde yaşayan Başkırtlar, 4.yüzyıldan 10.yüzyıla kadar çeşitli Türk boylarına bağlı olarak yaşadılar. Cengiz Han döneminde Moğol hakimiyetini tanıdılar. Başkırtlar 13.yüzyılda Altın Orda Devleti’ne bağlanarak İslamiyet’i kabul ettiler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Genel Genel