Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img

Balıkesir Atatürk Parkı

/
/
/
174 Views

Balıkesir Atatürk parkı

Atatürk Parkı, tıpkı Ankara’da bulunduğu gibi şehir planının mühim bir bileşenidir. Parkın düzenlenmesi kararı 1934 senesinde Atatürk doğrulusunda verilmiştir.

Balıkesir şehir planı 1944 senesinde Avus­turyalI eksper Ernst Egli doğrulusunda çizilmiştir. Egli planında genel olarak çağdaşist anlayış kapsamında derli toplu yapı adaları oluşturmaya çalışmıştır. Park amacıyla Egli doğrulusunda da bir vaziyet planı hazırlanmıştır. Atatürk Parkı, dö­nemin Balıkesir’inde çağdaşleşmekte olan sosyal yaşantının içersinde gerçek­leştiği en mühim rekreasyon kısmıdır.

1930’lu senelerde esasen çok az kamusal yapı inşa edilmekte olan, olanakları kı­sıtlı bir taşra şehri balikesir-ataturk-parkiolan Balıkesir’de par­kın planlamasi ile alakalı eksper personel bulunmamaktadır. Proje ehil olmayan şehirteki mühendislerce hazırlanmış fakat bir eksper görüşe ihtiyaç duyularak İzmir’den bir eksper; ‘Parklar Mütehassısı Ferit’ Bey şehire çağrı edil­miştir. Atatürk Parkının düzenlenmesi amacıyla İzmir’den eksprlerin çağırılmasının nedenlerinden biri İzmir’in Balıkesir’e yakınlığı ve aynı vakitte büyük çaplı bir park ve fuarın mekansal organizasyonuna dair şehrin kazandığı deneyim­dir.

1942’li senelerde tamamlanan park şehir içersindeki çoğu sosyal aktivitenin mer­kezi olmuştur. Parkın inşaatı esnasında havuz ve gazinonun kuzeyine Atatürk Madalyonu’nu sahibi olan bir merasim kısmı düzenlenmiştir.balikesir-ataturk-parki2

Balıkesir Milli Fuarı, Balıkesir Sergisi adı ile 1959 senesinden itibaren parkta düzenlenmiştir. Balıkesir’de bir sergi ve fuar planlama fikri gerçekte 1934 senesinden itibaren ‘6 Eylül Panayırı’ adı altında canlanmaya başlamıştır. 1952 senesinden itibaren parka taşınan akfivite amacıyla oluşturulan ‘Panayır Kapısı’ ve ‘Panayır Gazinosu’ 1954 senesinde tamamlanmıştır. Balıkesir ve çevresindeki tarımsal ve saniyesel faaliyetlerin sergilenebilmesi hedefiyle planlamaler yapılmış, 34 adet pavyon ve bir de amfi tiyatro inşa edilmiştir.

açılmış hem de şehrin Nikah Salonu da burada inşa edilmiştir. 2000’li senelere gelindiğinde parkın bu karmaşadan kurtarılması fikri ilerlemeye başlamıştır. Bu nedenle Balıkesir Belediyesi 2007 senesinde bir rehabilitasyon projesi uygu­lamaya koymuştur (Şekil 15). Park, kısa bir vakit evvelce “günümüz ihtiyaçle­rine bundan sonra cevap veremez duruma geldiği” gerekçesiyle çok sayıda ağaç ekilerek, taşıdığı kimlik kalitesini tümüyle yitirtmek şekilde ve ortamında çağdaş mimar­lık anlayışıyla inşa edilmiş olan Park Gazinosu ve anıt kalitesi taşıyan başka yapılar tamamiyle ortadan kaldırılarak tekrardan düzenlenmiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text