Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Bağlantısızlık Hareketi Nedir

/
/
/
642 Views

Bağlantısızlık Hareketi Kısaca Nedir?, Bağlantısızlık Hareketi Ne Demek?, Bağlantısızlık Hareketi Lideri Kimdir?, Bağlantısızlık Hareketi İle İlgili Bilgi

Bağlantısızlık Hareketi

♦ Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgelerin bağımsız oLmasıyla Hindistan, Yu­goslavya ve Mısır’ın öncülüğünde Doğu ve Batı bloklarının dışında, uluslara­rası ilişkilerde kendilerini Bağlantısızlar (Üçüncü Dünya ÜIkeLeri) oLarak ifa­de eden yeni bir güç ortaya çıkmıştır. Bağlantısızlar hareketine Hindistan Baş­bakanı Nehru, Yugoslavya Lideri Tito ile Mısır lideri Nasır öncülük etmiştir.

♦ Bağlantısızlık Hareketi’nin ilk adımı Endonezya’da yapılan Bandung Konfe­ransı ile atılmıştır. Konferansın amacı, bağımsızlığına yeni kavuşan Afrika ve Asya ülkelerinin ABD ve SSCB karşısında varlıklarını koruyabilmeleri için bir­lik ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaktı.

♦ Bandung Konferansı’nda, “Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi” kabul edilmiştir. Bu ilkeler; Siyasi bağımsızlık, askeri ittifaklara katılmama, kendi topraklarında başka devletlerin askeri üs kurmasına izin vermeme, ikili itti­faklara girmeme, milli kurtuluş savaşlarını destekleme.

♦ Konferansın sonuç bildirgesinde; sömürgeciliğe karşı çıkılmış ve insan hak­larına önem verilerek, ayrımcılığın sona erdirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

♦ Bağlantısızlık hareketinin ilk teşkilatlı toplantısı 1961’de Belgrat ta 25 bağ­lantısız ülkenin katılımıyla yapılmıştır. Bağlantısızlık hareketini resmen baş­latan Belgrat toplantısının sonunda “Deklarasyon” yayımlanmıştır.

♦ ABD ve SSCB’ye “Barış Çağrısı” yapılan bu deklarasyon ile; her türlü kolo­nicilik ve sömürgeciliğe karşı çıkılmış ve sömürgelerdeki bağımsızlık hare­ketlerinin desteklenmesi istenmiştir.

♦Bağlantısızlar 1964’te Mısır, 1970’de Zambiya ve 2006’da Küba’da toplantı­lar düzenlemiştir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text