Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Bağlantısızlık Hareketi Nedir

Bağlantısızlık Hareketi Kısaca Nedir?, Bağlantısızlık Hareketi Ne Demek?, Bağlantısızlık Hareketi Lideri Kimdir?, Bağlantısızlık Hareketi İle İlgili Bilgi

Bağlantısızlık Hareketi

♦ Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgelerin bağımsız oLmasıyla Hindistan, Yu­goslavya ve Mısır’ın öncülüğünde Doğu ve Batı bloklarının dışında, uluslara­rası ilişkilerde kendilerini Bağlantısızlar (Üçüncü Dünya ÜIkeLeri) oLarak ifa­de eden yeni bir güç ortaya çıkmıştır. Bağlantısızlar hareketine Hindistan Baş­bakanı Nehru, Yugoslavya Lideri Tito ile Mısır lideri Nasır öncülük etmiştir.

♦ Bağlantısızlık Hareketi’nin ilk adımı Endonezya’da yapılan Bandung Konfe­ransı ile atılmıştır. Konferansın amacı, bağımsızlığına yeni kavuşan Afrika ve Asya ülkelerinin ABD ve SSCB karşısında varlıklarını koruyabilmeleri için bir­lik ve dayanışma içerisinde olmalarını sağlamaktı.

♦ Bandung Konferansı’nda, “Barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi” kabul edilmiştir. Bu ilkeler; Siyasi bağımsızlık, askeri ittifaklara katılmama, kendi topraklarında başka devletlerin askeri üs kurmasına izin vermeme, ikili itti­faklara girmeme, milli kurtuluş savaşlarını destekleme.

♦ Konferansın sonuç bildirgesinde; sömürgeciliğe karşı çıkılmış ve insan hak­larına önem verilerek, ayrımcılığın sona erdirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

♦ Bağlantısızlık hareketinin ilk teşkilatlı toplantısı 1961’de Belgrat ta 25 bağ­lantısız ülkenin katılımıyla yapılmıştır. Bağlantısızlık hareketini resmen baş­latan Belgrat toplantısının sonunda “Deklarasyon” yayımlanmıştır.

♦ ABD ve SSCB’ye “Barış Çağrısı” yapılan bu deklarasyon ile; her türlü kolo­nicilik ve sömürgeciliğe karşı çıkılmış ve sömürgelerdeki bağımsızlık hare­ketlerinin desteklenmesi istenmiştir.

♦Bağlantısızlar 1964’te Mısır, 1970’de Zambiya ve 2006’da Küba’da toplantı­lar düzenlemiştir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir