Sponsorlu Baglantilar
Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler (Özellikleri,Amaçları) Nelerdir

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Nelerdir?, Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Amacı Nedir?, Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER

Mavri Mira Cemiyeti

♦ Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Fener Rum Patrikhanesi’nin önderliğinde kurulmuştur.

♦ Cemiyetin amacı, Megalo idea’yı (Bizans imparatorluğunu yeniden kurma) gerçekleştirmekti.Bu amaca ulaşmak için çeteler kurmuşlar ve Yunanistan lehine pro­pagandalar yapmışlardır.

Etniki Eterya Cemiyeti

♦ ilk kez 1814 yılında kurulmuştur.

♦ Yunanistan’ın bağımsız olmasında ve Girit’in Yunanistan’a bağlanma­sında etkili faaliyetlerde bulunmuştur.

Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanistan’ın Anadolu’daki işgallerini des­tekleyici nitelikte faaliyetlerde bulunmuştur.

Rum Pontus Cemiyeti

♦ Doğu Karadeniz’de Rum Devteti’ni yeniden kurmak için faaliyet gös­termiştir.

♦ Kordos Komitesi de Rusya’dan Rum göçmenler getirerek bölgenin et­nik yapısını değiştirmeye çalışmıştır.

♦ Kordos Cemiyeti, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Rusya’dan 250 bin civarında Rum’u Karadeniz Bölgesi’ne getirerek yerleştirmiş­tir

Tasnak ve Hınçak Cemiyetleri

♦ Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için faaliyetler­de bulunmuşlardır.

♦ İtilaf devletleri ve Ermeni Patrikhanesi tarafından yönlendirilmişler­dir.

Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyeti

♦Yahudi halkının ve yahudi tüccarlarının çıkarlarını korumayı ve Wilson ilkelerine dayanarak Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamışlardır.

Azınlık Cemiyetlerinin Özellikleri

♦ Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanmasına ortam oluşturmak (Ana­dolu’daki işgallere zemin hazırlamak) için faaliyetlerde bulunmuşlardır.

♦ işgalci devletler ve Avrupa kamuoyu tarafından desteklenmişlerdir.

♦ VVÎlson Prensipleri doğrultusunda hareket etmişlerdir.

♦ Ermeni ve Rum Patrikhaneleri tarafından desteklenmişlerdir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir