Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

  Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler (Özellikleri,Amaçları) Nelerdir

  /
  /
  /
  59 Views

  Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Nelerdir?, Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Amacı Nedir?, Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

  AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER

  Mavri Mira Cemiyeti

  ♦ Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Fener Rum Patrikhanesi’nin önderliğinde kurulmuştur.

  ♦ Cemiyetin amacı, Megalo idea’yı (Bizans imparatorluğunu yeniden kurma) gerçekleştirmekti.Bu amaca ulaşmak için çeteler kurmuşlar ve Yunanistan lehine pro­pagandalar yapmışlardır.

  Etniki Eterya Cemiyeti

  ♦ ilk kez 1814 yılında kurulmuştur.

  ♦ Yunanistan’ın bağımsız olmasında ve Girit’in Yunanistan’a bağlanma­sında etkili faaliyetlerde bulunmuştur.

  Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanistan’ın Anadolu’daki işgallerini des­tekleyici nitelikte faaliyetlerde bulunmuştur.

  Rum Pontus Cemiyeti

  ♦ Doğu Karadeniz’de Rum Devteti’ni yeniden kurmak için faaliyet gös­termiştir.

  ♦ Kordos Komitesi de Rusya’dan Rum göçmenler getirerek bölgenin et­nik yapısını değiştirmeye çalışmıştır.

  ♦ Kordos Cemiyeti, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Rusya’dan 250 bin civarında Rum’u Karadeniz Bölgesi’ne getirerek yerleştirmiş­tir

  Tasnak ve Hınçak Cemiyetleri

  ♦ Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için faaliyetler­de bulunmuşlardır.

  ♦ İtilaf devletleri ve Ermeni Patrikhanesi tarafından yönlendirilmişler­dir.

  Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyeti

  ♦Yahudi halkının ve yahudi tüccarlarının çıkarlarını korumayı ve Wilson ilkelerine dayanarak Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamışlardır.

  Azınlık Cemiyetlerinin Özellikleri

  ♦ Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanmasına ortam oluşturmak (Ana­dolu’daki işgallere zemin hazırlamak) için faaliyetlerde bulunmuşlardır.

  ♦ işgalci devletler ve Avrupa kamuoyu tarafından desteklenmişlerdir.

  ♦ VVÎlson Prensipleri doğrultusunda hareket etmişlerdir.

  ♦ Ermeni ve Rum Patrikhaneleri tarafından desteklenmişlerdir.

  Yorum Yap

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  It is main inner container footer text