Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler (Özellikleri,Amaçları) Nelerdir

/
/
/
74 Views

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Nelerdir?, Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Amacı Nedir?, Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER

Mavri Mira Cemiyeti

♦ Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Fener Rum Patrikhanesi’nin önderliğinde kurulmuştur.

♦ Cemiyetin amacı, Megalo idea’yı (Bizans imparatorluğunu yeniden kurma) gerçekleştirmekti.Bu amaca ulaşmak için çeteler kurmuşlar ve Yunanistan lehine pro­pagandalar yapmışlardır.

Etniki Eterya Cemiyeti

♦ ilk kez 1814 yılında kurulmuştur.

♦ Yunanistan’ın bağımsız olmasında ve Girit’in Yunanistan’a bağlanma­sında etkili faaliyetlerde bulunmuştur.

Kurtuluş Savaşı döneminde Yunanistan’ın Anadolu’daki işgallerini des­tekleyici nitelikte faaliyetlerde bulunmuştur.

Rum Pontus Cemiyeti

♦ Doğu Karadeniz’de Rum Devteti’ni yeniden kurmak için faaliyet gös­termiştir.

♦ Kordos Komitesi de Rusya’dan Rum göçmenler getirerek bölgenin et­nik yapısını değiştirmeye çalışmıştır.

♦ Kordos Cemiyeti, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Rusya’dan 250 bin civarında Rum’u Karadeniz Bölgesi’ne getirerek yerleştirmiş­tir

Tasnak ve Hınçak Cemiyetleri

♦ Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için faaliyetler­de bulunmuşlardır.

♦ İtilaf devletleri ve Ermeni Patrikhanesi tarafından yönlendirilmişler­dir.

Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyeti

♦Yahudi halkının ve yahudi tüccarlarının çıkarlarını korumayı ve Wilson ilkelerine dayanarak Filistin’de bağımsız bir Yahudi devleti kurmayı amaçlamışlardır.

Azınlık Cemiyetlerinin Özellikleri

♦ Mondros Ateşkes Antlaşmasının uygulanmasına ortam oluşturmak (Ana­dolu’daki işgallere zemin hazırlamak) için faaliyetlerde bulunmuşlardır.

♦ işgalci devletler ve Avrupa kamuoyu tarafından desteklenmişlerdir.

♦ VVÎlson Prensipleri doğrultusunda hareket etmişlerdir.

♦ Ermeni ve Rum Patrikhaneleri tarafından desteklenmişlerdir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

It is main inner container footer text